user_mobilelogo

konferencjaPuck17Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne mają zaszczyt zaprosić na Konferencję z okazji Zaślubin Polski z morzem 1920 roku. Konferencja odbędzie się 9 lutego 2017 roku o godzinie 12.00 w Centrum Kulturalno-Duszpasterskim Parafii Farnej w Pucku ul. Jurdyckiego 2. Tegoroczną inicjatywę formatujemy na bezpieczeństwo żeglugi oraz pamięć o ks. ppłk Józefie Wryczy i Antonim Abrahamie, uczestnikach Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku. Dopełnieniem konferencji będą laudacje najnowszych publikacji m.in. materiałów z ubiegłorocznej puckiej sesji naukowej ENERGIA KULTURY oraz pracy kpt. ż.w. prof. Daniela Dudy pt. Puckie zaślubiny z Bałtykiem.

Serdecznie zapraszamy!

slideshow bottom

Podczas konferencji wykłady wygłoszą:

  • kontradmirał rez. dr inż. Czesław Dyrcz, Współczesne piractwo morskie i spojrzenie na dawnych polskich piratów.
  • ks. prof. Jan Perszon, Czy ponowoczesność potrzebuje autorytetów? Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń i jego przesłanie.

Mamy nadzieję, że intelektualna refleksja nad wydarzeniami, które są częścią naszego etosu zapisanego wezwaniem: 

Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski… 

będzie wspólnym kreowaniem naszej Ojczyzny, wszczepionej 1050 lat temu w chrześcijańską Europę chrztem Mieszkowym…

 

Honorowy Komitet Konferencji Zaślubinowej w Pucku 2016:

Metropolita Gdański Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź
Komendant-Rektor Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
Poseł na Sejm RP Jan Klawiter
Starosta Pucki Jarosław Białk
Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego Adam Zażembłowski
Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk
Proboszcz Parafii Farnej w Pucku ks. prałat Jerzy Kunca