user_mobilelogo

50ZSM26 maja br. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu będzie świętować Jubileusz 50-lecia. Od 1967 roku Zespół Szkół Morskich nieprzerwanie kształci kadry dla polskiej gospodarki morskiej oraz propaguje wiedzę i kulturę morską. Jako wyraz najwyższego uznania Polskie Towarzystwo Nautologiczne objęło jubileuszowe obchody patronatem.

Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach Jubileuszu (plan uroczystości poniżej) oraz do obejrzenia zdjęć z archiwów uczniów i nauczycieli ZSM, które wspaniale ukazują minione 50 lat szkolnictwa morskiego w Kołobrzegu (zdjęcia dostępne na stronie http://www.zsmor.pl/)

slideshow bottom

Wieloletnia aktywność nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu w  rozwoju Polski Morskiej, wychowaniu morskim i integracji środowiska ludzi morza jest nie do przecenienia, a morskie kształcenie zawodowe i ogólne skutecznie przyczynia się do rozwoju Polski. Szczególnie wartościowa jest również działalność społeczna kadry dydaktycznej i uczniów Zespołu Szkół Morskich na rzecz rozwoju żeglarstwa oraz integracji młodzieży w realizacji celów Ligii Morskiej i Rzecznej. Prowadzone przez 50 lata konsekwentne działania edukacyjne i wychowawcze przyczyniły się bez wątpienia do wykształcenia w Kołobrzegu silnego środowiska marynarskiego, które stanowi istotną część ludzi związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Jesteśmy przekonani, że kadra Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu oraz jej wychowankowie byli i są aktywnymi twórcami najnowszej historii Polski Morskiej i przyczyniają się do umacniania pozycji naszego kraju w gronie państw morskich.

 

PLAN UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW
50-LECIA POWSTANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU 

26 maja (piątek) 2017 r.

09.00 kościół św. Krzyża:
* Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. bp Krzysztofa Włodarczyka w intencji pomyślności uczniów, nauczycieli, absolwentów, rodziców.
10.30 boisko szkolne:
* Uroczystość obchodów pięćdziesięciolecia szkoły.
12.00 szkoła:
* Nadanie Centrum Nawigacyjnemu imienia Stanisława Szymańskiego, pierwszego dyrektora szkoły.
13.30 skwer przy Latarni Morskiej:
* Odsłonięcie rzeźby Małego Rybaka.

Imprezy towarzyszące:
11.45 sala 101:
* Otwarcie wystawy prac malarskich Zygmunta Jasnocha, absolwenta szkoły rocznik 1976.
14.00 nabrzeże przy Latarni Morskiej, pokład statku pasażerskiego Santa Maria:
* Wodowanie książki Wspomnienia granatowego munduru czyli morska gawęda krotochwilna Edwarda Stępnia, absolwenta szkoły rocznik 1974.