user_mobilelogo

dzieci na darze pomorzaDnia 22.05.2017 r. na pokładzie „Daru Pomorza” odbył się X Turniej Szkół Borchardtowskich. Wzięły w nim udział szkoły noszące imię kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta: Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska, Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Szkoła Podstawowa ze Strzebielina oraz Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni, która była organizatorem Turnieju.
Uczestników, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: kmdr Apoloniusz Łysejko, prof. Marek Grzybowski, p. Ewa Ostrowska, p. Jolanta Berezewska, p. Małgorzata Szubrycht, przywitał dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr inż. Jerzy Litwin. Następnie p. Dorota Haase, dyrektor SP 40 w Gdyni, wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, podziękowała dyrektorowi Muzeum za trwającą już 10 lat współpracę i wręczyła dyplom „Przyjaciela Szkoły”.

Kolejnym istotnym elementem spotkania było przekazanie Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni gabloty z trzynastoma modelami okrętów wojennych wykonanych przez p. Piotra Stanika do szkolnej Izby Morskiej. Następnie dyrektorzy szkół: p. Dorota Haase, p. Teresa Hinc, p. Lidia Lisińska i p. Lucyna Szyszka, przyznali dyplomy „Przyjaciół Szkół Borchardtowskich”. Otrzymali je: mgr Małgorzata Szubrycht, kmdr por. dr Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dr Fryderyk Tomala - prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz kmdr Apoloniusz Łysejko - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Następnie rozpoczął się X Turniej Szkół Borchardtowskich. W jury zasiedli: p. Ewa Ostrowska, p. Apoloniusz Łysejko i p. Renata Pyryt. Turniej poprowadziła p. Liliana Koszałka – koordynator edukacji morskiej w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Uczniowie układali statek z papieru, śpiewali piosenkę o tematyce morskiej z wykorzystaniem nietypowych instrumentów, rozwiązywali kalambury, rzucali woreczkiem do koła ratunkowego, odczytywali wyraz zapisany alfabetem Morse’a oraz rozwiązywali krzyżówkę, której hasła związane były z życiem i twórczością kapitana Borchardta, słownictwem morskim typu: kambuz, reda, koja, szalupa, trap itp., portami, rybami i ssakami Morza Bałtyckiego. Za prawidłowo wykonane zadanie dostawali żetony, którymi załadowywali swój statek. Najwięcej „towarów” przewiozła załoga z Gdańska, następnie z Gdyni, ze Strzebielina i Rumi. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, a uczestnicy doskonale przygotowani.
Po ogłoszeniu wyników, jury wręczyło wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane głównie przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i p. Ewę Ostrowską – wydawcę, bliskiego współpracownika kapitana Borchardta. Warto również dodać, że w trakcie Turnieju mogliśmy posłuchać orkiestry ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi pod dyrekcją p. Jana Skłabani, która wszystkich zgromadzonych wprowadziła w wyjątkowo radosny nastrój.
Zwieńczeniem spotkania było przyznanie nagród uczniom Szkół Borchardtowskich, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Wśród opowieści kapitana Borchardta”, gdzie uczniowie przy wsparciu rodziców, musieli zilustrować wybrany fragment z dowolnej książki K.O. Borchardta. Uroczystego rozstrzygnięcia konkursu dokonali p. Marek Twardowski – kustosz „Daru Pomorza” oraz p. Liliana Koszałka – koordynator edukacji morskiej w SP 40 w Gdyni. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać na wystawie zorganizowanej na statku-muzeum „Darze Pomorza”.
Po zakończeniu Turnieju na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek oraz zwiedzanie z przewodnikiem, p. Markiem Twardowskim, tej wspaniałej fregaty.