user_mobilelogo

krzyz1W Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, jak co roku w czerwcu, uhonorowani zostaną pamiątkową tablicą w kształcie róży wiatrów wybitne osoby, które swoje życie związały z morzem.
W tym roku spośród zgłoszonych kandydatur kapituła wyłoniła Stanisława Kosko, Leszka Piasecznego, Augustyna Kajetana Dolatkowskiego oraz Ludwika Habaja. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” kpt. ż.w. Stanisławowi Kosko złożyli wspólnie Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni im. Stanisława Kosko oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne.
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic odbędzie się w sobotę, 17 czerwca 2017 roku o godzinie 1800 w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.