user_mobilelogo

SP 35Dnia 13 czerwca 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 im. Stanisława Kosko w Gdyni odbyła się uroczystość wodowania trzech książek autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy:Antoni Abraham Kaszubski Król”, „Ludzie morza, część III – Szkice biograficzne, przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej” oraz „Ludzie morze część IV – Szkice biograficzne, Stanisław Kosko”. Ostatnia z książek została napisana z myślą o 50. jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, której patronem jest właśnie kapitan Stanisław Kosko.

W przepięknie przygotowanej uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel władz miasta Gdyni pani Joanna Zielińska, kontradmirał Czesław Dyrcz, przewodniczący PTN prof. Marek Grzybowski, dyrektor SP 35 p. mgr. Inż. Janina Ostałowska, członkowie zarządu PTN, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. Każda z książek została zapowiedziana laudacją przygotowaną i odczytaną przez nauczycieli: panią Agnieszkę Szkrobol, panią Barbalę Bogiel oraz panią Ewę Gieracha. Następnie matki chrzestne panie: Janina Ostałowska, Ewa Werner i Barbara Kulik uroczyście zwodowały publikacje. Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego szkoły oraz wspaniałych dzieci, które z zainteresowaniem wysłuchały tej pięknej lekcji historii. 

 Na uroczystości prof. kpt. ż.w. Daniel Duda zaprezentował również medal kapitana Stanisława Kosko.

Kosko A

Kosko R

 

Laudacje książek

Każda z książek została zapowiedziana laudacją przygotowaną i odczytaną przez nauczycieli: panią Agnieszkę Szkrobol, panią Barbalę Bogiel oraz panią Ewę Gieracha. Przedstawiamy te laudacje poniżej jako streszczenie książek oraz najlepszą zachęte do sięgnięcia do lektury.

slideshow bottom

 Laudacja książki pt. „Ludzie morze część IV – Szkice biograficzne, Stanisław Kosko”, autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy

"Jest niezwykłym zaszczytem, że tutaj, w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni, Profesor Daniel Duda postanowił „wodować” swoją publikację poświęconą osobie naszego patrona, człowieka oddanemu temu, co robił, bezgranicznie, do końca…
Jego życiorys przedstawia konsekwentne działanie człowieka, który ukochał morze i swoje życie podporządkował tej miłości. Więcej…Przekazywał tę miłość następnym pokoleniom jako wychowawca, a potem dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej, wprowadzając wiele innowacji w zakresie kształcenia nowych kadr floty handlowej.
Ze stron wspomnień o Kapitanie wyłania się postać człowieka, który wszystko robił na 200% zyskując szacunek współpracowników, miłość wychowanków i przyjaźń otoczenia.
Jego postawa w dniach zagrożenia wybuchem wojny to postawa bohatera, który do końca wypełnia swoją powinność, nie wykorzystuje możliwości zwolnienia ze służby wojskowej, trwa na posterunku jako dowódca do końca i oddaje życie za ojczyznę.
Dziękujemy, Panie Profesorze, za hołd złożony tą publikacją człowiekowi tak bliskiemu nam, społeczności szkolnej, której Kapitan Stanisław Kosko jest patronem."

„Antoni Abraham Kaszubski Król”, autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy

"Mam ogromną przyjemność i zarazem wielki zaszczyt przedstawić wszystkim zebranym publikację Szanownego Pana Profesora Daniela Dudy zatytułowaną "Antoni Abraham Kaszubski Król". 

Publikacja ta w ciekawy i interesujący sposób dostarcza nam wielu cennych informacji dotyczących życia i działalności Antoniego Abrahama. Dzięki niej poznajemy koleje losu tego wielkiego, a zarazem bardzo skromnie żyjącego Polaka, który walcząc o Pomorze 18 kwietnia 1919 roku w Paryżu podczas rozmowy z Dawidem Lloydem Georgiem i Thomasem Woodrow Wilsonem, uderzając pięścią w stół, groźnie zawołał: "Pomorza nom ani kusi purtok zabrac nie może". Antoni Abraham był również rzecznikiem budowy portu w Gdyni, który, jak uważał, wpłynie na wzmocnienie roli Kaszubów. W dowód uznania "za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu pracy obywatelskiej" 2 maja 1922 roku otrzymał z rąk prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Szanowni Goście, dzięki takim publikacjom jak ta, mimo tego, że minął już prawie wiek od śmierci tego, nazwanego przez Pana Profesora Daniela Dudę, Króla Kaszubskiego, nie zginie pamięć o Antonim Abrahamie."

„Ludzie morza, część III – Szkice biograficzne, przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej”, autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy

"Autor zaprezentował w niej dorobek kilku spośród wielu znamienitych ludzi związanych ze Szkołą Morską okresu międzywojennego oraz podjętego przez nich wojennego wysiłku podczas walk na morzach i oceanach w latach 1939- 1945. Bohaterami tej części zostali absolwenci tczewskiej i gdyńskiej morskiej uczelni:

  • Kazimierz Józef Loroch - wachtowy oficer nawigacyjny okresu wojny,
  • Jerzy Mieszkowski - kapitan żeglugi wielkiej,
  • Jerzy Oskar Stefanowski - absolwent wydziału mechanicznego Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni,
  • Romuald Żelazowski- kapitan żeglugi wielkiej, weteran konwojów atlantyckich, śródziemnomorskich i Oceanu Indyjskiego w okresie II wojny światowej.

Publikacja, oprócz not biograficznych została wzbogacona licznymi zdjęciami oraz załącznikami w postaci wykładów wygłoszonych przez wymienionych oficerów. Ważnym elementem książki są wspomnienia z obchodów jubileuszu 60-lecia szkolnictwa morskiego i 50-lecia służby fregaty szkolnej ,,Dar Pomorza” pod polską banderą. Odbyły się one w dniach 14-17 czerwca 1980 roku podczas Światowego Wielkiego Zjazdu słuchaczy i absolwentów z lat 1920- 1945 również tych, którzy uczyli się w Wielkiej Brytanii. Został on zorganizowany przez władze Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Stał się okazją do wielu spotkań, wymiany doświadczeń oraz wspomnień poświęconych kolegom, którzy zginęli podczas działań wojennych.
Książka pana profesora Daniela Dudy to ceniona pozycja szczególnie dla ludzi zafascynowanych morzem i jego flotą okresu międzywojennego i alianckimi zwycięstwami podczas II wojny światowej. Bohaterskie postawy i umiłowanie polskiej bandery zostało uchwycone przez autora w przedstawionych biografiach."