user_mobilelogo

wodowanie NautologiiPrzewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego wraz z Zarządem mają zaszczyt zaprosiń Państwa na wodowanie rocznika "Nautologia" nr 154 (2017 r.), która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 w Muzeum MW w Gdyni. Podczas uroczystości dyrektor MMW p. Tomasz Miegoń dokona prezentacji Muzeum MW oraz wygłoszone zostaną wykłady nt. "Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim" - kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz "Hekatomba w basenie Prezydenta czyli największa katastrofa morska w dziejach Gdyni" - dr Ryszard Leszczyński. Uroczystego wodowania tegorocznego wydania "Nautologii" dokona pani mgr Małgorzata Szubrycht.

Serdecznie zapraszamy

 Program

1. Przywitanie zebranych gości
2. Prezentacja MMW – dyrektor Muzeum MW Tomasz Miegoń
3. Wykłady:
"Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim" – kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
"Hekatomba w basenie Prezydenta czyli największa katastrofa morska w dziejach Gdyni"– dr Ryszard Leszczyński
4. Laudacja "Nautologii" 2017 - prof. Bolesław Hajduk
5. Akta wodowania - matka chrzestna mgr Małgorzata Szubrych