user_mobilelogo

NAUTOLOGIA wodowanie w Muzeum MW Part 2.2W dniu 26 czerwca, w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, w gościnnych progach Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste wodowanie rocznika „Nautologia” nr 154 (2017 r.). Wśród uczestników spotkania było wielu znamienitych gości, w tym autorów artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze „Nautologii”. Wśród nich prof. dr hc. Daniel Duda, kadm. prof. Antoni Komorowski, prof. Jan Kazimierz Sawicki, red. Bohdan Sienkiewicz, red. Władysław Jaszowski i red. Marek Kański, sędzia Witold Kuczorski i inż Zygmunt Choreń oraz wielu innych ważnych gości, którzy zaszczycili PTN swą obecnością w tym ważnym wydarzeniu. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła również pani Martyna Huszcza, która reprezentowała Janusza Karpa, dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gości powitał i spotkanie prowadził Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, który podkreślił że członkowie PTN kontynuują misję założycieli stowarzyszenia. Prowadzą interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko pojętej gospodarki i kultury morskiej oraz prowadzą na różnych szczeblach edukację morską, popularyzują Polskę Morską we wszystkich środowiskach w kraju jak również za granicą. Celem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego jest inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań oraz popularyzacja wiedzy w zakresie nautologii, a więc historycznego rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i innych pokrewnych dziedzin pracy człowieka na morzu oraz jej wpływu na kształtowanie się dziejów kultury i nauki poszczególnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem warunków historycznych społeczeństwa polskiego.

Podczas uroczystości dyrektor Muzeum MW p. Tomasz Miegoń dokonał prezentacji Muzeum, przedstawił zakres działania i plany, w tym koncepcję zmian ekspozycji plenerowej. „Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim” była tematem, który przedstawił w niezwykle barwny sposób kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, były rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz długoletni dowódca OS „Iskra”. W prezentacji bogato ilustrowanej zdjęciami i informacjami statystycznymi, odwołując się również do własnych doświadczeń kadm. Czesław Dyrcz wyjaśnił istotę i źródła współczesnego piractwa morskiego, przedstawił zwiększanie się obszarów zagrożeń dla żeglugi, które rozprzestrzenia się na akwenach sąsiadujących z krajami biednego Południa nasze globu. Poinformował o wybranych zdarzeniach oraz omówił sposoby przeciwdziałania atakom piratów. Więcej nt. zjawiska współczesnego piractwa morskiego można przeczytać w artykule kadm. Dyrcza zamieszczonym w najnowszym numerze „Nautologii”. Niestety czarno-białe ilustracje tylko częściowo oddają barwną prezentację autora artykułu o piractwie morskim.

„Hekatomba w Basenie Prezydenta czyli największa katastrofa morska w dziejach Gdyni” to temat artykułu, który dr Ryszard Leszczyński oparł na wnikliwych badaniach archiwaliów i rozmów z osobami, które mogły naświetlić na nowo to tragiczne wydarzenie, jakim było zatonięcie holownika „Krab” wraz z holowaną przez niego barką. Oparty na dokumentach i relacjach artykuł zawiera tak wiele szczegółów, że trudno było przekazać je w krótkiej relacji autora. Podziw budzi dociekliwość i dbałość o identyfikację faktów dokonaną przez dra Leszczyńskiego, o czym przekonać może się czytelnik artykułu, bogato ilustrowanego zdjęciami.

O najważniejszych treściach nowego numeru „Nautologii” poinformował zebranych prof. Bolesław Hajduk, redaktor naczelny periodyku. Podkreśli, że PTN w trosce o jakość pisma dobiera autorów i artykuły tak, by utrzymać wysoki poziom merytoryczny i naukowy charakter rocznika, jak również zapewnić czytelnikom zasób informacji unikalnych, których nie znajdzie w innych opracowaniach. Realizując misję PTN zamieszczamy w „Nautologii” również artykuły popularnonaukowe oraz recenzje i omówienia, przywiązując dużą wagę do wysokiego poziomu merytorycznego zawartych informacji. Prof. Hajduk podkreślił również nieocenioną rolę Marka Rudowskiego, dzięki któremu periodyk przyjmuje ostateczny kształt przyjazny dla czytelnika.

Wokół „Nautologii”, jedynego w Polsce czasopisma naukowego poświęconego problematyce morskiej skupiło się ponad 650 autorów, którzy na przestrzeni 55 lat wypełniali jego łamy. Byli to głównie pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy morskiej, przedstawiciele nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, muzealnicy i inni. Autorami byli również praktycy, głównie kapitanowie żeglugi wielkiej, mechanicy okrętowi, inżynierowie budownictwa okrętowego, oficerowie Marynarki Wojennej, dziennikarze, nauczyciele i działacze organizacji społecznych. W „Nautologii” zamieszczali swoje prace zarówno profesorowie jak i początkujący pracownicy naukowi. Pisali również autorzy z poza Polski. „Nautologia” to chyba jedyne polskie morskie pismo – dotychczas niezlikwidowane, lub wykupione przez obcy kapitał – pisał Daniel Duda.

Uroczystego wodowania tegorocznego wydania „Nautologii” dokonała pani mgr Małgorzata Szubrycht, która w swym wystąpieniu podkreśliła wartości naukowe i edukacyjne periodyku. – Płyń w szeroki świat poprzez zatoki, morza, oceany. Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała „Nautologii” dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają Twą historię. Dotrzyj do każdego statku, okrętu i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nie były obce dzieje naszej „Nautologii”. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż naszą miłość do morza i tematyki morskiej. Nadaję Ci imię: „Nautologia” 2017 nr 154 – powiedziała Pani Małgorzata. Szubrycht jest inicjatorką i animatorką wystawy „Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-Lecia czyli „Trzymajmy się morza!”, która prezentowana będzie do końca 2018 roku (zdjęcia z otwarcia http://oficynamorska.pl/2016/otwarcie-wystawy-liga-morska-i-rzeczna-w-przededniu-100-lecia-czyli-trzymajmy-sie-morza/). W listopadzie ubr została zaprezentowana w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a od marca 2017 r. dorobek Ligi Morskiej prezentowany jest w szkołach i instytucjach w całej Polsce.

slideshow bottom

W tegorocznym numerze NAUTOLOGII:

 • Polskie Towarzystwo Nautologiczne 1957-2017
 • Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony Człowiek Morza" kpt. ż.w. Stanisławowi Kosko
 • DANIEL DUDA, XXVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nutologicznego w dniu 22 października 2016 roku

ARTYKUŁY

 • JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Związek Armatorów Polskich w Londynie (1939-1945)
 • RYSZARD LESZCZYŃSKI, Katastrofa holownika "Krab", czyli największy dramat morski w dziejach Gdyni
 • CZESŁAW DYRCZ, Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim
 • JORDAN SIEMIANOWSKI, Motyw statku wikińskiego a kamienie runiczne

MATERIAŁY

 • JAN TYMIŃSKI, Od rybackiego lugrotrawlera typu B-11 "Skowronek" do statku badawczego r/v "Hydromet"
 • IWONA PIETKIEWICZ, ANTONI F. KOMOROWSKI, ADAM SZULCZEWSKI, Bezpieczeństwo morskie: Stacja ratownictwa brzegowego "Berg-Dievenow" (Dziwnów)
 • ADAM SZULCZEWSKI, IWONA PIETKIEWICZ, ANTONI F. KOMOROWSKI, Bezpieczeństwo morskie: Bałtycki system ratownictwa morskiego w Rosji w XIX wieku. Łotewski system ratownictwa
 • MACIEJ KIJOWSKI, Testament morski - kilka uwag porządkujących
 • ANTONI F. KOMOROWSKI, ADAM SZULCZEWSKI, IWONA PIETKIEWICZ, Bezpieczeńswo morskie: Załżenie i eksploatacji stacji ratownictwa brzegowego w Karwenbruch (Karwieńskie Błota)
 • IWONA PIETKIEWICZ, Zmiany w polskich latarniach morskich
 • TOMASZ KEMPIŃSKI, Dziewięćdziesiąta rocznica narodzin polskiej białej floty na Bałtyku
 • PAWEŁ MAREK POGODZIŃSKI, Drewno szkutnicze jako materiał budowlany
 • DANIEL DUDA, Antoni Abraham (1969-1923), wielki patriota ludu kaszubskiego, Król Kaszubów, Trybun Ludowy
 • DANIEL DUDA, "Gwiazda" docenta Ildefonsa Piotrowskiego (1927-2011) w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza
 • DANIEL DUDA, Julian Fałat (1853-1929) malarz, jeden z najwybitniejszych polskich akwarelistów w latach 1895-1909 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Daniel DUDA, W Mostach odsłonięto obelisk bohaterskiego pułkownika Stanisława Dąbka (1892-1939) dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r.
 • DANIEL DUDA, Zaślubiny Polski z morzem Puck 2017
 • TOMASZ NEUBAUER, Wypadek na ORP "Błyskawica" 50 lat później

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • MAREK HERMA, Mikołej Berczenko, Kolory pierwszej wojny światowej na morzu
 • ADAM KOPERKIEWICZ, 1958, Będzie Muzeum - założyciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, część 1, red. Paweł Janikowski
 • BOLESŁAW HAJDUK, Wojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim, część 1
 • BOLESŁAW HAJDUK, Philip Parker, Furia ludzi Północy. Dzieje świata Wikingów, przełożył Norbert Radomski