user_mobilelogo
DSC07433
 

Wójt Gminy Kosakowo, prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP wraz z Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w ramach porozumienia podjęli decyzję o umieszczeniu w „Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza" w Rewie tablicy upamiętniającej bohaterską walkę Marynarzy Floty Pińskiej we wrześniu 1939 r.
W dniu 11 kwietnia 2012 roku pobrano ziemię z pól bitewnych Marynarzy Floty Pińskiej spod Kocka, Serokomli, Woli Gułowskiej, Adamowa, Helenowa i Stoczka Łukowskiego oraz w miejscowościach tych złożono hołd poległym żołnierzom.
7 lipca 2012 r. odsłonięto Tablicę upamiętniającą ostatnie marynarskie boje na Polesiu. Pod Tablicą została złożona ziemia pobrana z pól bitewnych Marynarzy Floty Pińskiej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wykonaniem utworu „Polesia Czar". Pięknie wykonany utwór wzbudził wspomnienia i wzruszenia. Dziękujemy orkiestrze i dowódcy Marynarki Wojennej admirałowi Floty Tomaszowi Mathei za spełnienie naszej prośby.

Akt pobrania ziemi

Akt pobrania ziemi z pobojowiska Helenów.     

Na Polesiu

Rozpoczęcie pobierania ziemi z pól bitewnych marynarzy Flotylli Pińskiej. Przy pomniku w Kocku z lewej prezes Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków RP Marian Edmund Ząbek, z prawej Przewodniczący Polskiego Związku Nautologicznego prof. Daniel Duda.

slideshow-bottom
Tekst zawiera fragmenty i został opracowany na podstawie artykułu „Polskie Towarzystwo Nautologiczne w okresie 30 marca 2012 roku - 30 marca 2013 roku" prof. Daniela Dudy, Nautologia nr 150, 2013 r.