user_mobilelogo

Nautologię 2017 można nabyć w siedzibie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego  Kontakt.

Nautologie 2009-2017 dostępne są w wersji elektronicznej → NautologiaPobierz

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

Polskie Towarzystwo Nautologiczne 1957-2017  

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” kpt. ż.w. Stanisławowi Kosko

DANIEL DUDA, XXVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w dniu 22 października 2016 roku

ARTYKUŁY

JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Związek Armatorów Polskich w Londynie (1939–1945).

RYSZARD LESZCZYŃSKI, Katastrofa holownika „Krab”, czyli największy dramat morski w dziejach Gdyni

CZESŁAW DYRCZ, Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim

JORDAN SIEMIANOWSKI, Motyw statku wikińskiego a kamienie runiczne

RECENZJE I OMÓWIENIA

MAREK HERMA, MIKOŁAJ BERCZENKO, Kolory pierwszej wojny światowej na morzu

ADAM KOPERKIEWICZ, 1958. Będzie Muzeum – założyciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, część 1, red. Paweł Janikowski..103

BOLESŁAW HAJDUK, WOJCIECH SKÓRA, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim, część 1

BOLESŁAW HAJDUK, Philip Parker, Furia ludzi Północy. Dzieje świata Wikingów, przełożył Norbert Radomski