user_mobilelogo

W celu pobrania "Nautologii" 2013 · Nr 150 przejdź → Nautologia→Pobierz.

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

DANIEL DUDA, „Dar Pomorza” – nadal w służbie
DANIEL DUDA, Gdański gobelin morski
DANIEL DUDA, Z naszych tradycji na morzu.  90. rocznica pierwszego przejścia równika pod polską banderą przez żaglowy statek szkolny Szkoły Morskiej w Tczewie s/v „Lwów”
DANIEL DUDA, Polskie Towarzystwo Nautologiczne w okresie 30 marca 2012 roku – 30 marca 2013 roku

 

ARTYKULY

JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Pomnik pamięci „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (1986–2012)
JORDAN SIEMIANOWSKI, Działalność Bergenske-Stavangerske Østersjølinjen w portach polskiego obszaru celnego w latach 1931–1939  
JAN TYMIŃSKI, Konkurencja handlowa na Bałtyku pomiędzy Anglią a Hanzą w XIV i XV wieku
MAŁGORZATA PAJĄK, Poszukiwanie i ratownictwo morskie w rejonie Arktyki  

 

MATERIAŁY

MAREK SZYMOŃSKI, Tradycyjne metody nawigacji praktykowane przez mieszkańców wysp Oceanu Spokojnego
IWONA PIETKIEWICZ, Metoda rekonstrukcji niektórych wizerunków latarni morskich i latarniowców
ANETA KOZŁOWSKA, DANIEL DUDA, 100-lecie tragedii „Titanica” w Akademii Marynarki Wojennej  
I. PIETKIEWICZ, T. NEUBAUER, A. F. KOMOROWSKI, Rola jednostek specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa ćwiczeń morskich
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Z czasu żeglugi na statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Politechnika Szczecińska” (kalendarium podróży)
DANIEL DUDA, 90. rocznica urodzin Hieronima Henryka Pietraszkiewicza, kontradmirała Marynarki Wojennej, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
DANIEL DUDA, Kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Mieszkowski – bohater konwojów w II wojnie światowej (1904–1986)
MICHAŁ SZAJNA, DANIEL DUDA, Profesor Doktor Honoris Causa Bolesław Piotr Kasprowicz, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (1895–1983)
RYSZARD MIELCZAREK, Bernard Müller (1878–1943), inżynier elektryk, komandor, pracownik Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
JAROSŁAW DROZD, Leon Holzer (1895–1972). Życiorys polskiego patrioty wyznania mojżeszowego z Gdynią w tle  
DANIEL DUDA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał kmdr. dr. hab. inż. Cezaremu Spechtowi tytuł profesora nauk technicznych  
DANIEL DUDA, Pierwsza nagroda im. profesora Józefa Urbańskiego z zakresu szeroko rozumianej nawigacji (morskiej, powietrznej, lądowej)

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
DANIEL DUDA, Bolesław „Sławek” Pogorzelski, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Southampton, radiotelegrafista ORP „MEDOC”, bohater konwojów, ostatni prezes Związku Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w Londynie (1921-2013)
LECH MILIAN, Wspomnienie o kpt. ż.w. Janie Bogaczu, dowódcy wielu polskich i zagranicznych statków handlowych, wieloletnim współpracowniku Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (1933–2012)
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Zbigniew Teplicki 1931–2013

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

MAREK HERMA , Aleksandr Pożarski, Podwodnoje pławanije w Rossii 1834–1918 gg. Biograficzeskij sprawocznik
JORDAN SIEMIANOWSKI, Knut M. Nygaard, The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen. Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900–1940
JORDAN SIEMIANOWSKI, Anne Tone Aanby, Skipsbyggmesterens tid. Skipsbygging i Vikkilen 1750–1920
JORDAN SIEMIANOWSKI, Per Kristian Sebak, A Transatlantic Migratory Bypass. Scandinavian Shipping Companies and Transmigration through Scandinavia, 1898–1929  
JAN TYMIŃSKI, Jerzy Litwin, Morskie zabytki Gdańska i okolic
IRENEUSZ BIENIECKI, Jerzy Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane problemy
WALDEMAR P ARUS, Ireneusz Bieniecki, Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku
BOLESŁAW HAJDUK, Arnold Kłonczyński, My w Szwecji nie porastamy mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980
IWONA PIETKIEWICZ, Antoni Konkel, Stacja ratownictwa brzegowego w Jastarni 1870–1945
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Kontradmirał Hieronim Henryk Pietraszkiewicz, To wojna uczyniła mnie żeglarzem  
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego