user_mobilelogo

W celu pobrania "Nautologii" 2012 · Nr 149 przejdź → Nautologia→Pobierz.

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

DANIEL KAZIMIERZ DUDA, BOLESŁAW HAJDUK, Wielkie jubileusze Morskiej Polski
DANIEL DUDA, Pierwsze wojenne kadry morskie Rzeczypospolitej
JANUSZ JAROSIŃSKI, Jubileusz 90-lecia gdyńskiego portu
DANIEL DUDA, 55. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Nautologicznego 1957–2012

 

ARTYKUŁY
CZESŁAW DYRCZ, Akademia Marynarki Wojennej w dziewięćdziesiątą rocznicę działalności
JORDAN SIEMIANOWSKI, Norweskie plany współpracy żeglugowej z Polską w 1919 r
RYSZARD TECHMAN, Gdańska żegluga samorządowa w latach 1945–1949

 

MATERIAŁY
Daniel Duda, „Dar Młodzieży” – następca „Daru Pomorza”
JADWIGA RUSZAŁA , Słynne rejsy ludzi i statków (Na podstawie polskiej beletrystyki biograficznej po 1945 roku)
DANIEL DUDA, Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „WILJA”
DANIEL DUDA, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI, Royal Mail Steamer [RMS] „Titanic” – tragiczna dziewicza podróż
E DYTA BIAŁOWĄS , KATARZYNA HLEBOWICZ-STANISŁAWSKA , Ochrona środowiska w gdyńskim porcie
MAŁGORZATA PAJĄK, KRZYSZTOF NOWAKOWSKI, ANDRZEJ WYRZYKOWSKI, Europejskie służby SAR
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Z czasu żeglugi na statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Nogat” (kalendarium podróży)
DANIEL DUDA, Podchorążym Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej broniącym kresów Rzeczypospolitej w 1939 roku
DANIEL DUDA, Pamięci „Znaczy Kapitana”
DANIEL DUDA, Kpt. ż.w. Romuald Żelazowski, weteran konwojów atlantyckich, śródziemnomorskich i oceanu indyjskiego, w okresie 1939–1945
DANUTA LITWIN-KRUSZCZYŃSKA, Jubileusz 25 numerów „Biuletynu Historycznego”
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa w Gdyni

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
DANIEL DUDA, Mgr inż. Juliusz Kruszewski, żołnierz Armii Krajowej, inżynier okrętowiec, ceniony konstruktor o dużym autorytecie, społecznik (1925–2011)
DANIEL DUDA, Profesor Wojciech Orszulok współtwórca polskiej szkoły kapitanów, ekspert The Food and Agriculture Organization (FAO) (1917–2011)

 

RECENZJE I OMÓWIENIA
MAREK HERMA, Agnieszka Kastory, Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku
DANIEL DUDA, Kadry morskie Rzeczypospolitej, Polish Marine Staff, tom V, Polska Marynarka Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918–1947), pod red. Jana Kazimierza Sawickiego
BOLESŁAW HAJDUK, Wojciech Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk)
JORDAN SIEMIANOWSKI , Bård Kolltveit, Hans Christian Bangsmoen, Wilhelm Wilhelmsen 150 år. Historien og historier, Bård Kolltveit, Bjørn Pedersen, Wilhelm Wilhelmsen, 150 years. Fleet list
IWONA PIETKIEWICZ, Latarnie morskie – przewodnik turystyczny , opracowali: Marcin Baranowski, Marek Rudnicki
IRENEUSZ BIENIECKI, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, red. Andrzej Urbanek
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego