user_mobilelogo

W celu pobrania "Nautologii" 2011 · Nr 148 przejdź → Nautologia→Pobierz.

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

DANIEL DUDA, Polskie Towarzystwo Nautologiczne po XXIII Walnym Zebraniu
FRYDERYK TOMALA, Obchody 50-lecia działalności Centralnego Muzeum Morskiego W Gdańsku
ANDRZEJ RADZIKOWSKI, 20 Lat NAFTOPORTU – piękny jubileusz

 

ARTYKUŁY
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Nowelizacja „Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym”. W obronie morskich uczelni w Polsce (1990–1997)
JORDAN SIEMIANOWSKI, Rozwój norweskiej floty handlowej w latach 1905–1939
PIOTR FRĄCKOWIAK, Sytuacja Afroamerykanów w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od wojny o niepodległość po rok 1940
TADEUSZ GÓRSKI, Oddział Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii
MAŁGORZATA GĄSIOR, TOMASZ NEUBAUER, Represje polityczne w Marynarce Wojennej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
RYSZARD TECHMAN, Administracja rybołówstwa morskiego w Polsce w latach 1948–1954
WITOLD PARTEKA, Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich (1980–2 011)
GRZEGORZ GORYŃSKI, Funkcjonowanie Wojsk Ochrony Pogranicza nad Bałtykiem w latach 1945–1965

 

MATERIAŁY
JADWIGA RUSZAŁA, Oblicza morza. Z kart polskiej marynistyki biograficznej po 1945 roku
PIOTR SEMKÓW, Marynistyka Janusza Meissnera. W 110 rocznicę urodzin pisarza
JAROSŁAW RUSAK, Zbiory Muzeum Miejskiego w Gdyni w okresie międzywojennym
DANIEL DUDA, Najdłuższy dzień s.s. „Poznań”. D-day
DANIEL DUDA, S.s. „Modlin” – śmierć statku
DANIEL DUDA, S.s. „Kmicic” w wojennej akcji
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Z czasu żeglugi na statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Chrzanów”
MAŁGORZATA GĄSIO R, TOMASZ NEUBAUER, KRZYSZTOF NOWAKOWSKI, Geneza powstania 31 Dywizjonu Okrętów Rakietowych
RYSZARD TECHMAN, Kalendarium morskie Szczecina 1950–1955
DANIEL DUDA, JAKUB D. SZAJNA, Kazimierz (Kim) Loroch
ILONA URBANYI, STANISŁAWS OBIESZCZAŃSKI, Dr Józef Wybicki – ostatni z rodu
JERZY BRODOWSKI, ELIGIUSZ J. SITEK, Mgr inż. Edward Gill (1923–2004), pierwszy dyrektor Liceum Morskiego w Gdyni
RYSZARD MIELCZAREK, ALEKSANDR M. POŻARSKIJ, Piotr Szawernowski (1830–1896), inżynier, generał lejtnant carskiej marynarki wojennej
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Kapitan Marek Józef Chełkowski na statkach polskiej i obcej bandery
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Kapitan Marynarki Wojennej i Handlowej Kazimierz Antoni Sławski
IRENEUSZ BIENIECKI, Jubileusz Profesora Mariana Mroczki
JORDAN SIEMIANOWSK I, Sprawozdanie z Konferencji Historii Marynistycznej „Spoza mórz i rzek”
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa w Szczecinie „O lotnictwie i broni pancernej”
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja „Z życia naukowego na Wybrzeżu”
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa we Wrocławiu

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
DANIEL DUDA, Kpt. ż. w. inż. Leszek Wiktorowicz (1937–2010), wybitny kapitan, wieloletni dowódca „Daru Młodzieży”, kaphornowiec, żeglarz szkoły conradowskiej, wychowawca wielu pokoleń kadr oficerskich
DANIEL DUDA, Kpt. ż.w. mgr Stefan Baczewski (1931–2010), wieloletni dowódca statków Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskich Linii Oceanicznych, dyrektor Liceum Morskiego, społecznik
DANIEL DUDA, Kpt. ż.w. dr Romuald Pietraszek, kapitan Polskich Linii Oceanicznych, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, wiceminister transportu i gospodarki morskiej, Konsul Honorowy Republiki Cypryjskiej w Polsce (1933–2010)
DANIEL DUDA, Kapitan żeglugi wielkiej Daniel Gonera, wieloletni dowódca statków Polskiej Marynarki Handlowej, kapitan gdyńskiego portu (1931–2010)

 

RECENZJE I OMÓWIENIA
DANIEL DUDA, RYSZARD WAWRUCH, Józef Gawłowicz, Dzieje nawigacji morskiej. Leksykon
ZBIGNIEW MACHALIŃSKI, Marek Herma, Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917
RYSZARD WAWRUCH, DANIEL DUDA, Józef Gawłowicz, Strzał w skroń
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, „Zapiski Puckie” mają 10 lat
GRZEGORZ GORYŃSKI, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” (O Marynarce Wojennej i bałtyckich sprawach)
BOLESŁAW HAJDUK, Daniel Duda, Czesław Skonka, Z Ameryki przez ocean – do Armii Hallera i… Pucka
WALTER PATER, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz, Zapomniani bohaterowie. Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego