user_mobilelogo

Redakcja "Nautologii" rozpoczęła przygotowywanie zeszytu "Nautologii" nr 151. Wszystkie artykuły, które ukazują się w Zeszytach mają charakter naukowy. Autorzy mogą nadsyłać swoje publikacje do Redakcji do końca marca 2014.

Redakcja przyjmuje materiały opracowane w edytorze tekstowym, w postaci elektronicznej z wydrukiem. Ilustracje prosimy przygotować zgodnie z wymogami polografii w osobnych plikach graficznych (min. 300 DPI) ze wskazaniem miejsca ich zamieszczenia w tekście. Nadesłane opracowania powinny być opatrzone w przypisy opracowane zgodnie z ustalonymi wymogami. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Redakcja przyjmuje wyłącznie opracowanie dotąd nieopublikowane. Po zaakceptowaniu przez Kolegium Redakcyjne "Nautologii" materiał nadesłany przez Autora zostanie zamieszczony w "Nautologii" nr 151.