user_mobilelogo

Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej im. Profesora Józefa Urbańskiego przyznała za rok 2013 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Laureatem nagrody Naukowej im. Profesora Józefa Urbańskiego w roku 2013 została Pani mgr inż. Katarzyna Wolska za pracę dyplomową - magisterską pt. "Analiza metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach do transportu morskiego", promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Nagroda główna

Praca dyplomowo - magisterska Pani mgr inż. Katarzyny Wolskiej obejmuje szereg zagadnień dotyczących możliwości zastosowań systemów ekspertowych, logiki rozmytej i sieci, neuronowych w nawigacji. Na bazie zawartej w pracy analizy dokonano szeregu badań symulacyjnych na potrzeby obliczeń bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej. Zakres pracy znacznie przekracza ogólne przyjęte ramy dla prac magisterskich.

Wyróżnienia

Wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa Urbańskiego otrzymały dwie osoby:

- dr inż. Krzysztof Jaskólski za badania nad wiarygodnością informacji dynamicznej przekazywanej za pośrednictwem systemu automatycznej identyfikacji statku - AIS, opublikowane w cyklu publikacji, promotor i opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Felski,

- bsm. pchor. mgr inż. Aneta Kozłowska za pracę dyplomową - magisterską pt. "Inspekcje statków obcych bander przez Port State Control", wykonaną pod kierownictwem prof. dr kpt. ż.w. Daniela Dudy.

Laureat oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody w postaci pakietu książek o tematyce morskiej i nawigacyjnej.

slideshow-bottom

Więcej na temat Nagrody Naukowej im. profesora Józefa Urbańskiego znajdziesz tutaj.