user_mobilelogo

Nautologie mMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 grudnia 2013 r. wydał komunikat "W sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach". Zeszyty naukowe "Nautologia" po raz kolejny znalazły się w wykazie z liczbą punktów 3 za publikację artykułu na naszych łamach.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Zeszyty naukowe "Nautologia" znajdują się w części B z liczbą punktów 3.

Treść komunikatu oraz pełny wykaz punktowanych czasopism naukowych znajdziesz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html