user_mobilelogo

EU Baltic Region
Program UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 (projekt poddany konsultacjom społecznym) to temat Seminarium Naukowego naukowców, przedsiębiorców i administracji pod nazwą „Zarządzanie i ekonomia w XXI wieku", które odbędzie się w dniu 2014-03-20 (czwartek), w godzinach 09:00-11:00 w Akademii Morskiej w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, AULA AMG im. T. Meissnera. (Gmach główny,  piętro). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


 
Program seminarium:

1. Otwarcie i prowadzenie seminarium – prof. AM dr hab. Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni
2. Projekt Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 – obszary kreowania projektów – Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego
3. Źródła pozyskiwania środków w Unii Europejskiej na realizację projektów innwacyjnych – Joanna Oberbek, Wiceprezes Zarządu, InnoBaltica Spółka z o.o. Gdański Park Naukowo-Techniczny
4. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako miejsce integracji nauki i przemysłu - Iwona Grajewska, Dyrektor, Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi
5. Dyskusja – propozycja zmian w strategii i koncepcje działań transnarodowych i transgranicznych w nowym okresie programowania
6. Koncepcja utworzenia POMORSKIEJ PLATFORMY RMB 2014-2020 – Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju, Urząd Miasta Gdynia, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego
7. Podsumowanie seminarium – prof. AM dr hab. Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

Organizatorzy: Polski Klaster Morski, Katedra Ekonomii i Zarządzania AM w Gdyni