user_mobilelogo

ptn logo btPolskie Towarzystwo Nautologiczne zaprasza na XXV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 18 października (sobota) 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Aleja Jana Pawła II.

 

 slideshow-bottom

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie gości - Przewodniczący PTN kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, komisji mandatowej i skrutacyjnej.

4. Nadanie tytułów Honorowy Członek PTN i inne wyróżnienia.

5. Wykład.

6. Wystąpienie przewodniczącego PTN - prof. Daniela Dudy.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTN, Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja - wybór Zarządu PTN, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

 

Regulamin Obrad

Regulamin Obrad można pobrać klikając na następujący link: Regulamin obrad