user_mobilelogo

DSC08610 640x480Dnia 18 października 2014 roku o godzinie 11:00 tradycyjnie w Wydziale Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się XXV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTN. Zebranie swoją obecnością uświetniła podsekretarz stanu w sprawach gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pani prof. UG, dr hab. Dorota Pyć.

 
Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTN kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda serdecznym przywitaniem przybyłych osób. Prowadzenie Walnego Zebrania przekazano Wiceprezesowi Zarządu Witoldowi Kuczorskiemu. Następnie liczne gratulacje z okazji jubileuszu pracy przyjął Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego (NMM) w Gdańsku dr inż. Jerzy Litwin. Został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Armii Krajowej oraz Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków RP. Prof. dr Daniel Duda przekazał na ręce Dyrektora NMM dr inż. Jerzego Litwina historyczną banderę m.s. „Piłsudski", która wzbogaci zbiory Muzeum. Warto przypomnieć, że od grudnia 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Centralnego Muzeum Morskiego, Rady Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół CMM oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego podniósł rangę zarządzanej przez dr inż. Jerzego Litwina instytucji do Narodowego Muzeum Morskiego.


Kolejnym punktem zebrania było nadanie tytułów Honorowego Członka PTN oraz wręczenie innych wyróżnień. Tradycją Walnych Zebrań jest uczczenie pamięci wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i składanie kwiatów pod jego pomnikiem, który znajduje się przed budynkiem Wydział Nawigacji AM. I tym razem wszyscy uczestnicy Zebrania udali się przed pomnik, a kwiaty złożyła pani Podsekretarz dr hab. Dorota Pyć w towarzystwie Rektora-Komendanta AMW kontradmirała dr inż. Czesława Dyrcza i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. Andrzeja Królikowskiego.


Zebrani goście i członkowie PTN wysłuchali wykładu kmdr por. dr Bartłomieja Pączka pt. „Amunicja chemiczna zatopiona w Bałtyku – skala problemu". Referat pokazał efekty międzynarodowego projektu CHEMSEA w którym wzięło udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy oraz Polski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej i Wojskowa Akademia Techniczna). Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie CHEMSEA podjęły się zadania zlokalizowania amunicji chemicznej w dotychczas niezbadanych rejonach w strefie i wokół Głębi Gdańskiej oraz Gotlandzkiej, oszacowania stężenia bojowych środków trujących i ich produktów degradacji w osadach dennych otaczających znaleziska, a także oszacowania ryzyka związanego z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do ekosystemu Morza Bałtyckiego.


Następnie uczestnicy Zebrania wysłuchali wystąpienia przewodniczącego PTN prof. dr Daniela Dudy, sprawozdań Komisji Rewizyjnej PTN oraz Sądu Koleżeńskiego. W związku ze śmiercią członka Zarządu PTN dr Eugeniusza Sitka, w głosowaniu wybrano kmdr por. mgr inż. Jarosława Apanowicza, który go zastąpi. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej, do której dołączył pan inż. Andrzej Stawski.
Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz poinformował, że Senat AMW podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa „w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu nauki i umacnianiu obronności kraju" profesorowi dr Danielowi Dudzie. Przewodniczący PTN będzie ósmą osobą, której Akademia Marynarki Wojennej nada tę godność.

Wszystkim obecnym na XXV Walnym Zebraniu PTN serdecznie dziękujemy za przybycie. Kolejne Walne Zebranie PTN odbędzie się 22.10.2016 roku o godzinie 11:00 w Auli Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.