user_mobilelogo

95lecie powrotu Polski nad Batyk na tytuow 484x640Piękny obyczaj, związany z Zaślubinami Polski z Morzem dnia 10 lutego 1920 roku, w ostatnich latach na stałe wszedł do naszych skąpych tradycji morskich. Spotkał się z pełną akceptacją społeczną i stał się cząstką kulturową ludzi nie tylko związanych z morzem, czy też gospodarką morską

95. lecie powrotu Polski nad Bałtyk” pod takim tytułem ukazała się książka autorstwa prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniela Dudy, z której pochodzi powyższy cytat. Publikację otwiera omówienie postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, które były podstawą rozpoczęcia rewindykacji terenów ziem wielkopolskich, pomorskich i śląskich a przede wszystkim 147 km wybrzeża, które dało Polsce dostęp do morza. Książka szczegółowo przybliża wydarzenia związane działalnością frontu pomorskiego dowodzonego przez generała Józef Hallera od przygotowań, aż po faktyczne odzyskanie wybrzeża. Lekturę wzbogacają liczne cytaty, zdjęcia i materiały źródłowe. Miejsce w publikacji znaleźli również „drugoplanowi bohaterowie”: Kuter „Gwiazda Morza”, którego szyper Jakub Myślisz zaprosił generała Józefa Hallera do Wielkiej Wsi gdzie można zobaczyć „prawdziwe morze” oraz ORP „Pomorzanin”, statek przekazany Polskiej Marynarce Wojennej decyzją Sejmu z okazji odzyskania dostępu do morza.

 

95 lecie powrotu Polski nad Baltyk 454x640

Fotografia na okładce przedstawia symboliczny słupek - pamiątkę objęcia Wybrzeża Bałtyku przez Wojsko Polskie pod wodzą gen. Hallera 10 lutego 1920 r.