user_mobilelogo

3 4Uroczystości obchodów 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem rozpoczęły się 10 lutego w Pucku na rynku, a następnie przeniosły się do fary puckiej pw. Świętych Piotra i Pawła, gdzie odbyła się msza święta odprawiona pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki. Po mszy mieszkańcy miasta, samorządowcy, kombatanci, marynarze i żołnierze przemaszerowali do puckiego portu rybackiego. W obecności kompani honorowej MW i orkiestry reprezentacyjnej MW przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli najwyższe odznaczenie Ligi – „Pierścienie Hallera”. Na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego „Pierścieniem Hallera” wyróżniono także o. Edwarda Pracza za całokształt pracy na rzecz Ludzi Morza i szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej.

     Zebranym w puckim porcie sylwetkę o. Edwarda Pracza przybliżył przewodniczący PTN prof. zw. kpt. ż.w. Daniel Duda. „Ojciec Edward Prac od ponad 20 lat związany jest z duszpasterstwem ludzi morza: marynarzy, rybaków, stoczniowców, portowców, administracją morską, szkolnictwem morskim wyższym i średnim, Instytutem Rybackim, ratownictwem morskim, Polskim Rejestrem Statków, Narodowym Muzeum Morskim, licznymi organizacjami jak: Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie Mechaników Okrętowych, Polskie Towarzystwo Nautologiczne i inne. […] Godzi się wspomnieć, że zakres pracy o. Edwarda Pracza wykracza poza sprawy religijne, zajmuje się on również sprawami socjalnymi, niesienia różnorakiej pomocy marynarzom pozbawionym wynagrodzenia i wyżywienia przez upadających armatorów, świadczy pomoc prawną, sprawuje opiekę nad marynarzami pozbawionymi prawa zejścia na ląd, stwarza możliwość godnego odpoczynku w klubie Stella Maris, oraz kontaktu internetowego z rodziną. Należy wspomnieć, że przewija się przez Stella Maris rocznie około 15 000 ludzi morza.” uzasadniał w laudacji prof. zw. kpt. ż.w. Daniel Duda.
     Wyróżnionym „Pierścienie Hallera” wręczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pani Dorota Pyć wraz z posłem, wiceministrem ds. rolnictwa Kazimierzem Plocke. W imieniu wyróżnionych „Pierścieniem Hallera” podziękował i obiecał dalszą pracę na rzecz „morza i ludzi morza” kmdr Józef Kowalewski.
     Wniosek PTN o nadanie o.Edwardowi Praczowi najwyższego odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej dostępny jest pod poniższym linkiem:

Wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego o nadanie o. Edwardowi Praczowi "Pierścienia Hallera"

     Warto zaznaczyć, że kilka dni temu polski Sejm przez aklamację przyjął uchwałę upamiętniającą 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem. W uchwale złożono też wyrazy uznania wszystkim ludziom morza. Jak podkreślono w dokumencie, odzyskanie Wybrzeża przez Polskę dało początek społecznemu zrywowi, którego następstwem były: budowa portu morskiego w Gdyni, utworzenie administracji rybackiej oraz floty handlowej i rybackiej, a także odbudowanie szeroko rozumianej gospodarki morskiej. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem, składa wszystkim ludziom morza wyrazy uznania za codzienny trud włożony w budowanie pozycji Polski jako kraju położonego nad morzem"
     Po przemówieniach złożono kwiaty w miejscu dawnego Słupka Zaślubinowego. Symboliczny wieniec do morza zrzucił z pokładu śmigłowiec Marynarki Wojennej Anakonda. Dalsze uroczystości odbyły się w ratuszu gdzie wręczono odznaczenia i wyróżnienia a oprawę artystyczną wydarzenia przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Pucku.

źródło zdjęć: puck.naszemiasto.pl i www. nadmorski24.pl