user_mobilelogo

z zaulka wspominien okladka 432x64029 stycznia br. w szczecińskiej Akademii Morskiej wodowano książkę autorstwa prof. dr kpt. ż.w. Aleksandra Huberta Walczaka „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”, będącą zbiorem wspomnień autora – zasłużonego człowieka morza, uznawanego za współtwórcę szkolnictwa morskiego w Polsce. Na prośbę autora książkę opatrzył przedmową przewodniczący Komisji Historii i Żeglugi PTN prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Książka ukazała się w serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”. Jej inicjatorem i redaktorem naukowym jest prof. Jan Kazimierz Sawicki, który adjustował oraz udzielał sugestii autorowi „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”. Polecamy lekturę.

 


     Wodowanie książki miało miejsce w Auli im. prof. Zdzisława Łaskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie. Sala zapełniła się przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami oraz wychowankami prof. Walczaka. Spotkanie poprowadził szeroko znany środowisku morskiemu kpt. ż.w. Józef Gawłowicz. Autor przyjął gratulacje od Rektora AM prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy i zebranych gości. Wodowania różą i wodą morską dokonała żona profesora Walczaka – pani dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w osobach kpt. Jerzego Hajduka oraz kpt. Wiktora Czappa wręczyli autorowi nowowodowanej książki list gratulacyjny.

Przy okazji wodowania książki „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza” godzi się wspomnieć sylwetkę prof. dr kpt. ż.w. Aleksandra Walczaka.     

     Profesor Aleksander Walczak jest wybitnym wychowawcą wielu pokoleń nawigatorów w Polsce, prawdziwym współtwórcą polskiego szkolnictwa morskiego, nauczycielem, naukowcem i praktykiem. Urodził się w 1930 r. w Grajewie. Ukończył Wydział Nawigacyjny Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i Wydział Morski Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Tytuł doktora uzyskał na Politechnice Szczecińskiej w 1971 r., siedem lat później otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

     Był inicjatorem połączenia Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z reaktywowaną Państwową Szkołą Morską w Szczecinie, gdzie został kierownikiem Wydziału Nawigacyjno-Połowowego. Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie objął stanowisko dziekana Wydziału Nawigacyjnego, następnie prorektora (1971-1978) i rektora (1978-1984 i 1990-1996, w tym okresie rozpoczęto budowę statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”) szczecińskiej Wyższej Szkoły Morskiej. W latach 1985-1989 został powołany na Przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, pełniąc dodatkowo rolę Szefa Polskiej Misji Morskiej w randze radcy ds. morskich Ambasady Polskiej w Londynie.

     Wykształcił tysiące oficerów floty wojennej, handlowej i rybackiej, był współautorem planów i programów studiów na kierunku nawigacja oraz kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oficerów floty transportowej i rybackiej. Oprócz przedmiotów nautycznych prowadził, i nadal prowadzi, zajęcia z metodologii badań naukowych, seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne.

      Wiele miejsca w jego działalności zajmowały sprawy popularyzacji wiedzy o morzu oraz gospodarce morskiej (w swoim dorobku ma ponad 250 publikacji, w tym 35 książek, monografii i skryptów). Głównym kierunkiem jego zainteresowań jest bezpieczeństwo żeglugi – podstawowy problem badawczy nawigacji morskiej.

     Za swoją działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodami resortowymi i odznaczeniami państwowymi – m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. W 2013 otrzymał od Akademii Morskiej w Szczecinie nagrodę honorową „Wilka Morskiego” za całokształt działalności na rzecz gospodarki morskiej.

Autor zdjęć: pan Cezary Spigarski źródło: http://oficynamorska.pl/