user_mobilelogo

W dniu dzisiejszym, 19 lutego br, Polska Służba Hydrograficzna świętowała 95 rocznicę. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta, następnie zebrani goście obejrzeli wystawę poświęconą 95 letniej historii Biura Hydrograficznego MW. Kolejnym punktem uroczystości była konferencja w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W oficjalnej części przywitano licznie zgromadzonych gości oraz wręczono odznaczenia. Wręczono złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju. Następnie Szef Biura Hydrograficznego kmdr Kowalski Medalem Pamiątkowym BHMW, wybitym specjalnie na tę okazję, wyróżnił podsekretarz stanu w MIiR prof. UG, dr hab. Dorotę Pyć, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lecha Majewskiego, Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka oraz jednostki wojskowe i instytucje, w tym Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Następnie kadm. Marian Ambroziak na ręce szefa BHMW złożył list od Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Lecha Majewskiego. Prof. Daniel Duda w imieniu PTN złożył BHMW życzenia dalszych sukcesów, owocnej działalności na rzecz gospodarki morskiej oraz daleszego włączania się w nurt działalności międzynarodowej. Pogratulował również osiągnięć oraz wyraził nadzięję, że przedstawiciele rządu zrobią wszystko by BHMW miała środki i siły by realizować swe statutowe prace. Po przemówieniu Przewodniczący PTN uhonorował medalem 95. lecia Zaślubin Polski z Morzem Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka, Szefa BHMW kmdr Andrzeja Kowalskiego, pracowników BHMW: kmdr Dariusza Grabca, kmdr Andrzeja Doleckiego, kmdr Krzysztofa Kubickiego, kmdr Marka Najdera oraz prof. Andrzeja Felskiego i byłego Szefa BHMW kmdr rez. Henryka Nitnera.

Po licznych wystąpieniach i gorących życzeniach składanych na ręce Szefa BHMW m.in. przez Głównego Geodetę Kraju, przedstawiciela Państowowego Instytutu Geologicznego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozpoczęto referaty, które wygłosili p. Małgorzata Sokołowska, kmdr Henryk Nitner, kmdr Artur Grządziel, kmdr Dariusz Grabiec, kadm Czesław Dyrcz. Uroczyste obchody 95. rocznicy BHMW zakończył poczęstunek okolicznościowym tortem.