user_mobilelogo

2015 02 16 rkstm fala 01d 640x42716 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni. Poprowadził je prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski. Jednym z ważniejszych ustaleń było zaplanowanie odsłonięcia na niedzielę 24 czerwca 2018 roku, dzień kojarzony ze Świętem Marynarki Wojennej oraz obchodami Dni Morza.

 

 

Spotkanie odbyło się w szerszym gronie niż poprzednie, ponieważ do zaangażowanych w projekt stowarzyszeń morskich dołączyli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: dr inż. Maria Głowacka, dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz, dr inż. Jacek Łubiński, dr Dąbrówka Tyślewicz oraz przedstawiciele Pomorskiego Związku Żeglarskiego reprezentowanego przez prezesa Bogusława Witkowskiego. Trwają rozmowy mające na celu zaangażowanie kolejnych chętnych z morskich uczelni cywilnych i wojskowych, ludzi z kręgów Marynarki Wojennej. W planie jest objęcie Patronatem Honorowym całego przedsięwzięcia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Po przedstawieniu przez Tomasza Falbę z PoZŻ propozycji organizacyjnej przedsięwzięcia określono, że nad całością prac czuwać będzie Rada Budowy Pomnika. W jej skład wejdą reprezentanci stowarzyszeń i instytucji, które przystąpią do projektu. Prace wykonawcze pieczą obejmie Grupa Robocza, która zajmie się pełną organizacją i nadzorem poczynań wszystkich wolontariuszy działających na rzecz budowy oraz pilnować rozdziału środków finansowych związanych z koniecznymi do opłacenia pracami przygotowawczymi (projekt, wszelkie wyceny i opinie ludzi z przygotowaniem merytorycznym) i budowlanymi. Na początek skupi się też na zebraniu i oszacowaniu kosztów, które staną się podstawą ustalenia potrzebnej do zebrania kwoty na sfinalizowanie budowy. Planowanie jest powstanie strony internetowej mającej nagłośnić projekt i ułatwić zbiórkę funduszy. Wszystko odbywać się będzie pod egidą Ligi Morskiej i Rzecznej, a przedsięwzięcie będzie reprezentować swoją osobą szeroko znany środowisku morskiemu przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Profesor Daniel Duda.
Nadzieje na realizację budowy pomnika w założonym terminie rozbudza włączenie się w projekt kolejnych instytucji. I tak dr inż. Maria Głowacka z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego PG przedstawiła harmonogram prac obejmujący m.in. wybór materiału odlewu pomnika i kotwicy, sporządzenia zapytania ofertowego, wykonanie modelu pomnika i obliczeń projektowych konstrukcji nośnej, odlew oraz prace wykończeniowe aż po posadowienie pomnika. Wsparcie przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół monumentu wyraził wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. Powołano pierwszych członków grupy roboczej, w tym Przewodniczącego – prezesa LMiR Andrzeja Królikowskiego, wiceprzewodniczącego – prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego, sekretarza – kierownika biura prasowego PoZŻ Tomasza Falba oraz skarbnika – prezesa Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej Cezarego Spigarskiego.

 

Źródło zdjęć: oficynamorska.pl Autor zdjęć: Cezary Spigarski

Informacje o pierwszym spotkaniu dotyczącym budowy Pomnika Marynarza Polskiego znajdziesz pod ninijeszym linkiem: Nowe nadzieje na Pomnik Marynarza Polskiego