user_mobilelogo

prof DudaProfesor zw. dr kpt. ż. w. Daniel Duda uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w  Gdyni, podjętą na jego posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku – otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa tej Uczelni. Tytuł ten jest najwyższą godnością nadawaną przez Akademię Marynarki Wojennej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Daniel Duda cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem morskich środowisk akademickich oraz organizacji społecznych. Jest człowiekiem morza i nauki, który swoim autorytetem, zaangażowaniem oraz pracą twórczą wniósł wybitny wkład w rozwój morskiego szkolnictwa oraz kształcenia polskich kadr morskich, niestrudzonym działaczem i inicjatorem społecznych oraz patriotycznych przedsięwzięć. Za swoje dokonania otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień i odznaczeń państwowych. W historii Akademii Marynarki Wojennej został ósmą osoba, która dostąpiła zaszczytnej godności doktora honoris causa. Uroczystość nadania tego honorowego tytułu odbyła się 19 marca 2015 roku w audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej. 

Po wprowadzeniu Sztandaru Akademii Marynarki Wojennej oraz członków Senatu uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał rektor-komendant prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił były rektor-komendant AMW kontradmirał rez. dr inż. Czesław Dyrcz, za którego kadencji rozpoczął się proces nadania tego zaszczytnego tytułu profesorowi Danielowi Dudzie. Laudację poświęconą Panu Profesorowi Danielowi Dudzie wygłosił rektor–komendant AMW, prof. dr hab. Tomasz Szubrycht w obecności licznie zgromadzonych gości m.in. wiceminister resortu Infrastruktury i Rozwoju, pani prof. Doroty Pyć, byłych rektorów – komendantów AMW kontradmirała prof. Antoniego F. Komorowskiego, komandora dr. inż. prof. Zygmunta Kitowskiego, kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, prezesa Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej dr. inż. Andrzeja Królikowskiego, rektorów Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza i Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Stanisława Gucmy, Prorektora ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG, przedstawicieli samorządów – Rady Miasta Gdyni w osobie jej przewodniczącego Zygmunta Żmudy Trzebiatowskiego, Rady Miasta Pucka w osobie jej przewodniczącego – Piotra Kozakiewicza oraz delegacji z rodzinnego miasta Profesora - Bochni.


 

Akt honoris causa1 546x800 Akt honoris causa2 547x800 

 Akt nadania prof. zw. dr kpt. ż.w. Danielowi Dudzie tytułu doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej

 

Zgodnie ze zwyczajem uhonorowany tytułem i godnością doktora honoris causa prof. Daniel Duda wygłosił wykład, którego temat brzmiał "Kultura bezpieczeństwa na morzu". Uroczystość zwięczyły liczne gratulacje pod adresem prof. Daniela Dudy oraz jego małżonki Stanisławy, ponieważ jak zaznaczył wyróżniony, "Jej wyrozumiałości i wsparciu, zawdzięcza wszystko co w życiu osiągnął". Zebrani w audytorium goście wysłuchali specjalnie przygotowanego dla prof. Daniela Dudy występu uczelnianego chóru. 

 Zachęcamy do zapoznania się z laudacją poświęconą Panu Profesorowi Danielowi Dudzie, którą wygłosił kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Treść laudacji dostępna tutaj.

slideshow bottom

Autor zdjęć: pan Krzysztof Miłosz Źródło: http://amw.gdynia.pl