user_mobilelogo

0W auli Politechniki Gdańskiej 27 listopada 2015 roku odbyłu się obchody 55. rocznicy powstania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jubileusz uroczystą przemową rozpoczął dyrektor NMM dr. inż. Jerzy Litwin. Gospodarz uroczystości przypomniał, że kierowana przez niego placówka powstała z inicjatywy ludzi morza, którzy w tym szczególnym dniu licznie zebrali się wypełniając aulę PG po brzegi.

Narodowe Muzeum Morskie przez 55 minionych lat bardzo się rozrosło, posiada już 50 tys. różnych muzealiów i jest jednym z największych na świecie. To sprawiło, że decyzją ministra kultury i  dziedzictwa narodowego 10 grudnia 2013 r. placówka uzyskała status Narodowego Muzeum Morskiego.

"Niezwykle intensywny był ten rok jubileuszowy. – Zorganizowaliśmy cztery międzynarodowe konferencje, w tym prestiżową archeologiczną ISBSA, jak również dostaliśmy prestiżową nagrodę Sybillę za sukcesy naukowe. Cieszyły się dużym uznaniem wystawy, m.in. „Matki i Statki” oraz „Statki, nasza pasja”. Ponadto świętowaliśmy 85-lecie podniesienia bandery na Darze Pomorza oraz kontynuowaliśmy prace przy budowie Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Będzie to nowy oddział NMM, którego otwarcie jest planowane w marcu 2016 r.," zapewnił Jerzy Litwin.

Podczas uroczystości przeczytano treść listów gratulacyjnych od nowo powołanych ministrów kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Selina oraz gospodarki morskiej i żeglugi Marka Gróbarczyka. Następnie głos zabrali goście związani z NMM. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz docenił wszystkich dyrektorów NMM, wraz z Pawłem Zbierskim, żołnierzem AK i podarował muzeum duży obraz o tematyce marynistycznej oraz zwrócił uwagę na najbardziej cenny zabytek muzealny, jakim są wypisane przez Arama Rybickiego tablice z 21 postulatami Solidarności z 1980 roku. Wicemarszałek pomorska Hanna Zych-Cisoń odczytała list marszałka Mieczysława Struka, który z zadowoleniem odniósł się do budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Otwarcie tego nowego oddziału planowane jest na marzec 2016 roku.

Wicemarszałek RP Bogdan Borusewicz wspomniał, że jest szczególnie związany z NMM, bo na „Sołdku” znajdował schronienie podczas strajków w roku 1980. Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Stępa z zadowoleniem przyjął koncepcję budowy Muzeum Żeglarstwa na końcu Nabrzeża Pomorskiego. Prezes Towarzystwa Przyjaciół NMM w Gdańsku dr Fryderyk Tomala docenił zaangażowanie 230 pracowników zatrudnionych we wszystkich muzealnych placówkach. Na rzecz muzeum przekazał obraz z wizerunkiem nabrzeża oraz dwie nowe książki pt. „Bolesława Kasprowicza – biografia” (jednego z 16 założycieli Towarzystwa Przyjaciół NMM) pod redakcją Romana Kolickiego oraz „1958 – Będzie Muzeum” autorstwa red. Pawła Janikowskiego. Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” kpt. ż. w. Stefan Krella, wspomniał, iż Towarzystwo liczy obecnie 394 członków. Cumującą na stałe od 1982 roku przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni 106-letnią fregatę odwiedza rocznie około 100 tys. osób. Jest ona miejscem licznych spotkań ludzi morza, ślubów, a także wodowań książek o tematyce marynistycznej.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda przypomniał, że jego towarzystwo powstało 60 lat temu. NMM przypomina powrót Polski nad morze po 123 latach niewoli. Jest ono strażnikiem polskiej myśli morskiej. Na ręce dyr. Litwina przekazał m.in. medal wybity z okazji 65 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.

Dziekan Wydziału Oceanologii i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Marek Dzida docenił duże związki łączące NMM z politechniką. Studenci odbywają praktyki w muzeum, a jego pracownicy prowadzą wykłady na wyższej uczelni. Dziekan Dzida na ręce dyrektora Litwina przekazał wydziałowy srebrny medal im. prof. Jerzego Doerffera, który jak dotychczas otrzymało 9 osób.
Przewodniczący Starszych Mechaników Morskich Adam Ludwik Stróżyk, przyznał się że w 1972 roku zamustrował na rudowęglowca „Sołdek” i na nim szuflował węgiel do kotła. A ten, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesny statek, z napędem opracowanym na PG, spalał na dobę 24 tony węgla. Pływał na trasie Szczecin porty Danii. Przeszedł drogę od szmuglarstwa po dziedzictwo narodowe.

Dziesięciu osobom wręczono medal Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, projektu Dobrochny Surajewskiej. Medale w ilości 200 sztuk wykonała w listopadzie 2015 roku Mennica Narodowa. Medale otrzymali: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes zarządu Remontowa Holding Piotr Soyka, z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Janina Mentrak, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał Piotr Stocki, Prorektor ds. kształcenia PG dr hab. Marek Dzida, Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Prezes Zarządu Promare Sp. z o. o. Władysław Jaszowski oraz ksiądz Edward Pracz, Koordynator Regionalnego Apostolstwa Ludzi Morza dla Europy.

W auli PG, z ponad 200 gości, wielu osobiście złożyło dyrektorowi Jerzemu Litwinowi życzenia pomyślności w dalszym rozwoju kierowanej przez niego muzealnej placówki. Wieczór uświetnił koncert muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu OBOE4STRINGS.