user_mobilelogo

nawigacjaKapituła Konkursowa Konkursu o Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa Urbańskiego wyłoniła laureata, którym jest pani inż. Joanna Renachowska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Praca jej autorstwa pt. "Projekt infrastruktury nawigacyjnej, batymetrycznej i określania pozycji obserwowanej na podejściu do portu w Pucku" okazała się najlepszą. Promotorem pracy jest pan prof. dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW. Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

W uzasadnieniu Kapituły Konkursowej możemy przeczytać: 

"Praca pani inżynier Joanny Renachowskiej jest klasycznym przykładem projektu inżynierskiego z zakresu nawigacji. Jednak w stosunku do wielu analogicznych dzieł jest to opracowanie, które z racji dogłębności zaproponowanych rozwiązań oraz wzorcowej edycji może stanowić przykład dla innych nawigatorów. Za cel pracy Dyplomantka postawiła sobie zaprojektowanie elementów infrastruktury nawigacyjnej na Zatoce Puckiej. W wyniku badań powstał nowatorski projekt koncepcyjny tej infrastruktury, który oparto o analizę stanu obecnego i propozycję działań modernizacyjnych.

Praca ma charakter analityczno-projektowy i jest w pełni zgodna z obowiązującymi w tym względzie standardami. Wynonana jest na wysokim poziomie merytorycznym oraz dowodzi doskonałego przygotowania pani inżynier do pracy zawodowej."

Skład Kapituły Konkursowej:

  • prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT - przewodniczący
  • dr hab. inż. Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA, prof. PG
  • dr hab. inż. ktp. ż. w. Ryszard WAWRUCH, prof. AMG
  • dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam WEINTRIT, prof. AMG
  • dr hab. inż. Adam WOLSKI, prof. AMW

Wiecej informacji o Konkursie o Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa Urbańskiego