user_mobilelogo

ksiegiSeria wydawnicza "Księgi Floty Ojczystej", mająca swój początek w 1993 roku, liczy już niemal 70 pozycji. W grudniu, który jest miesiącem podsumowań, warto wspomnieć, że w 2015 roku w serii ukazały się: Z Lublina na oceany Zbigniewa Wincentego Saka, Rybacka flota Władysławowa Bohdana Hurasa i Franciszka Necela,  Holowniki polskie 1920-2015 Waldemara Danielewicza oraz  M/S „Piłsudski”. Duma II Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Drzemczewskiego.

W opracowaniu autorskim i przygotowaniu do druku są już 70 i 71 pozycja serii: Od praktyki do nauki o nawigacji morskiej. Prof. zw. dr kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński Henryka Spigarskiego oraz Katastrofy w polskiej flocie pomocniczej 1920-2014 Ryszarda Leszczyńskiego. Seria "Księgi Floty Ojczystej" od lat promuje publikacje upowszechniające wiedzę o dziedzictwie morskim, znajdziemy w niej biografie, albumy, opracowania historyczne, wspomnienia oraz wiele innych. Inicjatorem i redaktorem naukowym serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” jest przewodniczący Komisji Historii i Żeglugi PTN prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki.