user_mobilelogo

Nautologie m"Nautologia" ponownie znalazła się na liście czasopism punktowanych publikowanej corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano o punkt więcej niż w ubiegłym roku, zatem w 2016 r. za publikację w "Nautologii" autorzy otrzymają 4 punkty.

Wykaz czasopism naukowych z dnia 23 grudnia 2015 r., który będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2016 r. dostępny jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html ("Nautologia" znajduje się w części B).

"Nautologia" nr 153 jest już w opracowaniu. Autorzy mogą przesyłać materiały i artykuły do redakcji "Nautologii" do końca marca 2016 r. (Informacje dla autorów dostępne w zakładce "Dla autorów").