user_mobilelogo

06W dniu 22 października br., tradycyjnie w auli Wydziału Nawigacji AM, odbyło się XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Licznie przybyli członkowie PTN rozpoczęli zebranie od złożenia kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, który znajduje się przed budynkiem WN AM.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda otworzył Walne Zebranie i przywitał gości.
Zebranie swoją obecnością zaszczycił Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów żeglugi Wielkiej i Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski, Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz i kpt. AM Tomasz Kupicki, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, dyrektor NMM w Gdańsku prof. Jerzy Litwin, rektor AMW kmdr prof. Tomasz Szubrycht, Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Gdyni Ludwik Stróżyk, były rektor AM Romuald Cwilewicz, honorowy członek PTN Leszek Górecki, starszy oficer mechanik Ryszard Leszczyński, Stanisław Śliwa - generał Polskiego Związku Piłsudczyków.

Zgodnie ze statutem PTN, aby rozpocząć obrady wybrano przewodniczącego Walnego Zebrania, Komisję Mandatową i Skrutacyjną. Obrady poprowadził sędzia Witold Kuczorski. Pierwszym punktem spotkania było przyznanie tytułu Honorowego Członka PTN. Wśród uhonorowanych znalazł się: prof. Tomasz Szubrycht, prof. Zdzisław Kopacz, st.mech.of. Ryszard Leszczyński, kpt. Jerzy Grzywacz, kpt. Tomasz Kupicki.

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wyraził uznanie dla rocznika Nautologia. W jego dowód odznaczył medalami Marszałka Województwa Pomorskiego profesora Daniela Dudę, redaktora naczelnego "Nautologii" prof. Bolesława Hajduka oraz sekretarza redakcji dr Ryszarda Mielczarka.

Potem Polski Związek Piłsudczyków wręczył odznaczenia profesorom Akademii Morskiej – dr. hab. Markowi Grzybowskiemu oraz Akademii Marynarki Wojennej – prof. Wacławowi Morgasiowi, a dyplom z rąk prezesa PTN otrzymała Danuta Dettlaff. Wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej krzyż Pro Mari Nostro od prezesa kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego otrzymał prof. dr. hab. Bolesławowi Hajdukowi. Przewodniczący PTN wyróżnił panią Małgorzatę Szubrycht szczególnym podziękowaniem za wkład poczyniony dla propagacji spraw morskich, a sam prof. Daniel Duda z rąk dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzego Litwina dostał medal przyznawany przyjaciołom NMM.

Następnie zebrani goście wysłuchali wykładu kontradmirała rez. dr inż. Czesława Dyrcza pt. „Żegluga w Arktyce”.
Po jego zakończeniu Przewodniczący PTN przedstawił obszerny referat sprawozdawczy z ostatnich lat działalności Towarzystwa.

Istotnym punktem Walnych Zebrań PTN jest wybór władz Towarzystwa na kolejną kadencję. Wieloletni Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego profesor Daniel Duda otrzymał specjalne podziękowania od Zarządu Towarzystwa i przekazał kierownictwo swojemu następcy dr. hab. Markowi Grzybowskiemu, prof. nadzw. AMG.