user_mobilelogo

DSC 8724"Pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeżą, który we wrześniu 1939 r. broniąc Kępy Oksywskiej oddał życie za Polskę - Mieszkańcy Gminy Kosakowo" - to tekst inskrypcji na pamiątkowej tablicy, odsłoniętej 23 października br.Kosakowie. W miejscu poświęconym pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej, jest teraz także tablica upamiętniajća ich dowódcę.Tablica zostałą odsłonięta przez dowódcę Centrów Operacji Morskich wiceadmirała Stanisława Zarychtę, wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, prezesa Krajowego Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwę oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakwo Marcin Kopitzki. Na uroczystości obecny był także honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda, zastępca komendanta Portu Wojennego w Gdyni kmdr por. Jarosław Wypijewski, dyrekcja oraz uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi szkół gminnych, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo, dyrektor Puk PEKO Zdzisław Jaroni.

Stanisław Dąbek karierę wojskową rozpoczął w wojsku austro-węgierskim. Wrócił do kraju z frontu włoskiego, wiodąc za sobą kompanię piechoty Polaków z pełnym uzbrojeniem. W listopadzie 1918 r. został zawodowym oficerem Wojska Polskiego. Po weryfikacji otrzymał stopień kapitana w korpusie piechoty. Następnie wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1932 r. awansował na pułkownika. Był dowódcą pułku w Chełmie Lubelskim, gdy 23 lipca 1939 r. został mianowany dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża, której podlegały oddziały piechoty, saperów, łączności i artylerii w Gdyni oraz na obszarze nadmorskim. Bezpośrednio podlegał dowódcy floty kontradmirałowi Józefowi Unrugowi. Całymi dniami jeździł po terenie, omawiając z dowódcami odcinków zadania i sposób ich wykonania. W dniach od 1 do 19 września LOW pod dowództwem płk. Dąbka stoczyła łącznie ponad 110 walk - najwięcej ze wszystkich polskich jednostek we wrześniu 1939 roku. W 1947 r. na marmurowej płycie nagrobkowej pułkownika Dąbka wyryte zostało epitafium: "Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera".