user_mobilelogo

W celu pobrania "Nautologii" 2010 · Nr 147 przejdź → Nautologia→Pobierz.

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI
DANIEL DUDA, Polskie Towarzystwo Nautologiczne w okresie od 21 X 2008 do 16 X 2010 r.
JERZY L ITWIN, 50 lat działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

 

ARTYKUŁY
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Starania kadr morskich o utworzenie Komisji Morskiej Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991−1996
JAROSŁAW RUSAK, Związki Gdyni ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Polonią amerykańską w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej
DARIUSZ MAŁSZYCKI, Wychowanie wodne w harcerstwie gdyńskim w latach 1945–1989
JORDAN SIEMIANOWSKI, Norwesko-brytyjskie stosunki żeglugowe w okresie od 1 września 1939 r. do 9 kwietnia 1940 r.
KAMILA FASZCZA, Polsko-duńska współpraca weterynaryjna w okresie dwudziestolecia międzywojennego
WITOLD PARTEKA, Szkoła Rybołówstwa Morskiego (1957–1962) i Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (1963–1968)
MICHAŁ SAWALA, Muzealnictwo morskie w Polsce

 

MATERIAŁY
EDMUND KIZIK, Inwentarze oraz licytacje statków w Gdańsku w ostatniej ćwierci XVIII w.
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Artystyczna grafika marynistyczna Józefa Figieli, oficera polskiej marynarki handlowej
RYSZARD TECHMAN, Polska Żegluga Rzeczna „Vistula” w dokumentach przedwojennej Straży Granicznej
DANIEL DUDA, Pierwszy hydrograficzny okręt Rzeczypospolitej ORP „Pomorzanin ”
ILONA URBANYI, Polska żegluga promowa – cz. II
ILONA URBANYI, STANISŁAW SOBIESZCZAŃSKI, Morskie telegramy patriotyczne
KAMILA FASZCZA, Działalność sekcji kopenhaskiej PPS w latach 1909–1922
JERZY DRZEMCZEWSKI, 85 lat obecności polskiej żeglugi na Morzu Śródziemnym
KRZYSZTOF NOWAKOWSKI, TOMASZ NEUBAUER, Geopolityczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym
ANTONI F. KOMOROWSKI, IWONA PIETKIEWICZ, Historia techniki morskiej: bałtyckie latarniowce – pozycja Adlergrund
RYSZARD TOCZEK, Szlak Bursztynowy – drogą Polski do Europy
DANIEL DUDA, Kmdr ppor. mgr inż. Antoni Walerian Garnuszewski, pierwszy dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie (1886–1964)
DANUTA LITWIN -KRUSZCZYŃSKA, Wydawnictwo „AJ-Press”
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Zczasów żeglugi nastatku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s„Kolejarz”
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Liga Morska i Rzeczna
DANIEL DUDA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał dr. hab. Janowi Kazimierzowi Sawickiemu tytuł Profesora Nauk Humanistycznych
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
IRENEUSZ BIENIECKI, Bezpieczeństwo wewnętrzne II Rzeczypospolitej– konferencja naukowa we Wrocławiu
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
IRENEUSZ BIENIECKI, Bezpieczeństwo i ochrona portów morskich oraz miast portowych – konferencja naukowa w Gdyni
Listy gratulacyjne od Zarządu PTN do mgr. Jerzego Wojtysko oraz do prof. dr. kpt. ż.w. Aleksandra Walczaka

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
DANIEL DUDA, Wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (1958–2010)
DANIEL DUDA, Doc. dr inż. Mikołaj Kostecki, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1924–2009)
DANIEL DUDA, Władysław Antonii Drapella (1912–2010)
DANIEL DUDA, Kpt. ż.w. dr inż. Zdzisław Chuchla

 

RECENZJE
WALTER PATER, Piotr Derdej, Westerplatte – Oksywie – Hel 1939
BOLESŁAW HAJDUK, Paweł Jaworski,  Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Encyklopedia Gdyni, tom II, pod red. Małgorzaty Sokołowskiej
ANDRZEJ SITEK, Stanisław Maria Szczepański, Za tych co na morzu
ANDRZEJ SITEK, Jerzy Drzemczewski, Legenda „Batorego” w fotografii
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK, Kronika PTN 

Licencja

Licencja Creative Commons      

Artykuły i materiały czasopisma Nautologia dostępne są na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe