user_mobilelogo

W celu pobrania Nautologii 2014 · Nr 151 przejdź → Nautologia→Pobierz

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

Statement of POLAND by the Undersecretary of State of the Ministry of Transport Construction and Maritime Economy – Ms. Dorota Pyć IMO Assembly: 28thsession, 25 November to 4 December 2013
MICHAŁ SZAJNA, DANIEL DUDA, Nie zapomnieli też o swojej stolicy – Warszawie
DANIEL DUDA, Działalność Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku

ARTYKUŁY

ANDRZEJ GROTH, Nadmorskie wsie Mosty, Pierwoszyno, Mechelinki i Rewa w świetle katastru fryderycjańskiego z 1773 roku
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Pomniki pamięci o wojennej chwale Marynarki Polskiej na obczyźnie i w ojczystym Kraju
JAROSŁAW DROZD, Rozwój spółek przemysłowo-handlowych we wsi Gdynia w latach 1920–1926 w świetle akt rejestru handlowego
JORDAN SIEMIANOWSKI, Działalność Gunstein Stray & Sønn w portach polskiego obszaru celnego w latach 1931–1939

MATERIAŁY

ALEKSANDER WALCZAK, Rocznicowe refleksje nad szczecińskim szkolnictwem morskim
MICHAŁ SZAJNA, DANIEL DUDA, S/s „Wigry" – masowiec Bałtyckiej Spółki Okrętowej S.A., polski statek transportowy, bohater atlantyckich konwojów
DANIEL DUDA, S/s „Zagłoba", masowiec, transportowiec wojenny, bohater atlantyckich konwojów
DANIEL DUDA, JAKUB SZAJNA, Statki polskiej marynarki handlowej w inwazji na kontynent europejski 6 czerwca 1944 roku
IWONA PIETKIEWICZ, ANTONI F. KOMOROWSKI, Bezpieczeństwo statków w rejonie Bałtyku południowego
KRZYSZTOF GROMADOWSKI, Nowe inwestycje w Porcie Gdynia
DANIEL DUDA, Kapitan żeglugi wielkiej Władysław Grabowski, pilot gdyńskiego portu, kapitan statku s/s „Wigry", bohater atlantyckich konwojów (1905–1942)
DANIEL DUDA, Brunon Józef Schmidt, I mechanik s/v „Dar Pomorza", weteran islandzkich i atlantyckich konwojów (1907–1942)
DANIEL DUDA, Kapitan ż.w. Ludwik Smolski – bohater atlantyckich konwojów, dyrektor polskiego Liceum Morskiego w Landywood w Wielkiej Brytanii (1919–1979)
DANIEL DUDA, Kapitan żeglugi wielkiej Stefan Ciundziewicki, bohater atlantyckich i śródziemnomorskich konwojów, starszy pilot gdańskiego portu (15.09.1901–21.12.1983)
KAZIMIERZ DĘGA, Współtwórca polskiej medycyny podwodnej i hiperbarycznej kmdr prof. dr hab. med. Tadeusz Doboszyński
RYSZARD MIELCZAREK, Wacław Nejman (1853–1911), inżynier, generał major rosyjskiej marynarki wojennej
RYSZARD MIELCZAREK, Franciszek Szydłowski (1853 – po 1916?), doktor medycyny, starszy lekarz okrętowy carskiej marynarki wojennej
RYSZARD MIELCZAREK, Kmdr ppor. Kazimierz Skrowaczewski (1863 – po 1926 r.), inżynier budowy okrętów, komendant Linii Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
DANIEL DUDA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał kmdr. dr. hab. Tomaszowi Szubrychtowi tytuł Profesora Nauk Społecznych
JAN KAZIMIERZ SAWICKI, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Redaktorowi Naczelnemu „Nautologii" dr hab. Bolesławowi Hajdukowi, profesorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu Szczecińskiego, tytuł Profesora Nauk Humanistycznych

LISTY DO REDAKCJI

RYSZARD MIELCZAREK, Errata dotycząca biogramów Piotra Szawernowskiego („N" nr 148/2011) oraz Bernarda Müllera („N" nr 150/2013)
RYSZARD MIELCZAREK, Informacja na temat Adolfa Porębskiego – ojca wiceadmirała Kazimierza Porębskiego

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

DANIEL DUDA, Dr Jarosław Rusak (1938–2013), historyk, wieloletni starszy kustosz Muzeum Marynarki Wojennej, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
DANIEL DUDA, Mgr Jerzy Wojtysko (1920–2013), pierwszy dyrektor Oddziału Gdańskiego Polskich Linii Oceanicznych, pracownik sekretariatu Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie, dyrektor Zakładu Linii Azjatyckich i Australijskich Polskich Linii Oceanicznych, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI, Kmdr dr hab. Bogdan Zalewski odszedł na wieczną wachtę

RECENZJE I OMÓWIENIA

JAN TYMINSKI, Uwagi bibliograficzne do książki: Jerzy Radczuk, Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy Północnej do końca XVI w..
MAREK HERMA, Anatolij Napałkow, Oficerskij korpus Impieratorskogo Fłota Bałtijskogo Moria w gody pierwoj mirowoj wojny (awgust 1914 – fiewral 1917 g.)
JORDAN SIEMIANOWSKI, Bård Kolltveit, E. B. Aaby. Historien om et familierederi
JORDAN SIEMIANOWSKI, Einar Lie, Norsk økonomisk politikk etter 1905
JORDAN SIEMIANOWSKI, Dag Bakka, „Statsraad Lehmkuhl" i hundre
MICHAŁ GARBACIAK, DANIEL DUDA, Henryk Spigarski, Mikrofon, scena i dziedzictwo morskie: profesor zw. dr hab. Zygmunt Sójka
BOLESŁAW HAJDUK, Wywiad Straży Granicznej 1928–1939, wybór dokumentów
IRENEUSZ BIENIECKI, Tadeusz Jarmoliński, Kontrola ruchu granicznego w Polsce w latach 1945–1990
ANDRZEJ SITEK, Jerzy Drzemczewski, Polskie Linie Oceaniczne 1951–2011, zarys działalności
ANDRZEJ SITEK, Henryk Spigarski, Mikrofon, scena i dziedzictwo morskie: profesor zw. dr hab. Zygmunt Sójka

Licencja

Licencja Creative Commons      

Artykuły i materiały czasopisma Nautologia dostępne są na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe