user_mobilelogo

W celu pobrania Nautologii 2015 · Nr 152 przejdź → Nautologia→Pobierz

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Władysława Bartoszewskiego.
HENRYK SPIGARSKI, Profesor zwyczajny doktor kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda doktorem honoris causa Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
DANIEL DUDA, W służbie morza, obronności i nauki – jubileusz kontradmirała dra inż. Czesława Dyrcza
Jubileusz 93-lecia Portu Gdynia
DANIEL DUDA, Laudacja: nadanie o. Edwardowi Praczowi „Pierścienia Hallera” w dniu 10 lutego 2015 r. w Pucku
DANIEL DUDA, Działalność Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku
CZESŁAW DYRCZ, HENRYK NITNER, Kalendarium Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (1920–2015)

ARTYKUŁY

ANDRZEJ GROTH, Nadmorskie wsie Rzucewo, Kruszwica, Osłonino i Beka w świetle inwentarza dóbr rzucewsko-wejherowskich z 1711 roku i katastru fryderycjańskiego z lat 1772–1773
ZUZANNA JAKUBOWSKA, Aneksja Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) przez Chile, 1888
JORDAN SIEMIANOWSKI, Kulisy założenia filii Norweskiej Misji Morskiej (Norwegian Shipping and Trade Mission) w Nowym Jorku
KRZYSZTOF CHALIMONIUK, Josef Pavlovský konsul Republiki Czechosłowackiej w Gdyni w latach 1938–1939
CZESŁAW DYRCZ, Akademia Marynarki Wojennej w latach 2007–2015

MATERIAŁY

JAROSŁAW DROZD, Ernst Heinrich Christian Wilhelm von Zitzewitz (1838–1925). Życiorys z Kolibkami w tle
RYSZARD LESZCZYŃSKI, Katastrofa holownika „Górnik”, pierwsza strata przedwojennej floty pomocniczej
IWONA PIETKIEWICZ, ANTONI F. KOMOROWSKI, ADAM SZULCZEWSKI, Rozważania o bezpieczeństwie żeglugi przybrzeżnej
JERZY DRZEMCZEWSKI, „Namiary na morze i handel”– dwutygodnik o bogatej historii
ANETA KOZŁOWSKA, Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej
SŁAWOMIR CZERWIŃSK, MAREK SZYMOŃSKI, Nowa dyrektywa paliwowa i nowe wyzwania dla armatorów
DANIEL DUDA, Profesor Bolesław Polkowski (1900–1989) harcerz, pionier statystyki gdyńskiej, twórca Archiwum Ludzi Morza
DANIEL DUDA, Bronisław Modro (1898–1983) Absolwent pierwszego rocznika Szkoły Morskiej w Tczewie, żeglugowiec
DANIEL DUDA, Adolf Gałacki (1901–1953), absolwent tczewskiej Szkoły Morskiej rocznika 1925
DANIEL DUDA, Kpt. ż.w. Stanisław Janusz Rowiński (1904–1977), absolwent tczewskiej Szkoły Morskiej, długoletni oficer wachtowy „Daru Pomorza”, uczestnik w rejsie wokółziemskim, obrońca wybrzeża w 1939 roku
WIESŁAW GRABOWSKI, Spełnione marzenia
RYSZARD MIELCZAREK, ALEKSANDER M. POŻARSKI, Aleksander Ignacy Rokicki (1866–1916), doktor medycyny. Flagowy lekarz – generał major floty rosyjskiej
RYSZARD MIELCZAREK, Kazimierz Marian Zachar (1878–1943), pułkownik WP
DANIEL DUDA, Komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
BOLESŁAW HAJDUK, Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, pułkownik Straży Granicznej Ryszard Techman doktorem habilitowanym

RECENZJE I OMÓWIENIA

MAREK HERMA, Anatolij Smolin, Dwa admirała: A. I. Niepienin i A. W. Kołczak w 1917
ZUZANNA JAKUBOWSKA, Christopher (a.k.a. Krzysztof Konstanty) Vorbrich, Wspomnienia. 80 lat Sekcji Żeglarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu
IRENEUSZ BIENIECKI, WALDEMAR PARUS I MARLENA WĘGRZYN, Urząd Morski w Słupsku – historia morzem pisana
JAN TYMIŃSKI, JERZY BĘDŹMIROWSKI, Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1947
BOLESŁAW HAJDUK, RADOSŁAW GAZIŃSKI, EWA GWIAZDOWSKA, MACIEJ SZUKAŁA, RYSZARD TECHMAN, Dzieje Stepnicy
KRZYSZTOF CHALIMONIUK, JACEK DWORAKOWSKI, Pocztówki z Wybrzeża, czyli historia na kartach zapisana