user_mobilelogo

wodowanie nautologii14Polskie Towarzystwo Nautologiczne zaprasza na organizowaną wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Towarzystwem Przyjaciół NMM, Towarzystwem Przyjaciół "Daru Pomorza" uroczystość upamiętniającą 85. rocznicę polskiej bandery na "Darze Pomorza", która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 na pokładzie Białej Fregaty ("Dar Pomorza", Gdynia, Al. Jana Pawła II).  Podczas uroczystości odbędzie się wodowanie tegorocznej Nautologii nr 152

Czytaj więcej...

krzyz2W sobotę 20 czerwca br. zapraszamy na Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. O godz. 16:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierowszynie odbędzie się „Sesja popularno-naukową w 95. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem”, na której zaprezentowane zostaną sylwetki wyróżnionych w tym roku w Alei. Dokonane zostanie również wodowanie książki pt. „Józef Poznański – I Dyrektor Urzędu Morskiego” autorstwa prof. Daniela Dudy, wydanie III uzupełnione, poprawione. Uroczystości Odsłonięcia Gwiazd w Alei w Rewie rozpocznął się o godz. 18:00. W tym roku odsłonięte zostaną Gwiazdy upamiętniające Zasłużonych Ludzi Morza: prof. Andrzeja Ropelewskiego, Jakuba Myślisza oraz Augustyna Krauze.

wielkanoc 640x399Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu wielu dobrych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, siły w pokonywaniu wszelkich trudności, spokoju, spełnienia marzeń i optymistycznego spojrzenia na świat. Życzymy także przeżywania świąt w duchu wzajemnego zrozumienia i wybaczania. Niech te piękne i radosne dni, spędzone z najbliższymi, będą przepełnione serdecznością i rodzinną miłością.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

prof DudaProfesor zw. dr kpt. ż. w. Daniel Duda uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w  Gdyni, podjętą na jego posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku – otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa tej Uczelni. Tytuł ten jest najwyższą godnością nadawaną przez Akademię Marynarki Wojennej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Daniel Duda cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem morskich środowisk akademickich oraz organizacji społecznych. Jest człowiekiem morza i nauki, który swoim autorytetem, zaangażowaniem oraz pracą twórczą wniósł wybitny wkład w rozwój morskiego szkolnictwa oraz kształcenia polskich kadr morskich, niestrudzonym działaczem i inicjatorem społecznych oraz patriotycznych przedsięwzięć. Za swoje dokonania otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień i odznaczeń państwowych. W historii Akademii Marynarki Wojennej został ósmą osoba, która dostąpiła zaszczytnej godności doktora honoris causa. Uroczystość nadania tego honorowego tytułu odbyła się 19 marca 2015 roku w audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej. 

Czytaj więcej...

Zapiski Puckie 14 278x400Jak co roku Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy wydało Zapiski Puckie. Tegoroczny numer rocznika zawiera dziewięć rozpraw i cztery materiały źródłowe o szerokiej temetyce historycznej oraz morskiej Pucka i regionu. Jak możemy przeczytać we wstępie autorstwa ks. Jana Perszona "Rocznik ten, wydawany dzięki prawdziwym zapaleńcom, miłośnikom Ziemi Puckiej i "morskiej" Polski, odkrywa przed Czytelnikiem historię dawną i współczesną, a jednocześnie utrwala sprawy i wydarzenia bieżące. Jego niezaprzeczalną zaletą jest bowiem "lokalność" i "tutejszość", czyli koncentracja na tym co najbliższe, swojskie i "nasze"." Polskie Towarzystwo Nautologiczne publikuje meteriały w Zapiskach Puckich nieprzerwanie od powstania serii, zatem i w numerze XIV niezabrakło rozpraw członków PTN. Serdecznie polecamy lekturę.

 

 

Czytaj więcej...