user_mobilelogo

prof DudaProfesor zw. dr kpt. ż. w. Daniel Duda uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w  Gdyni, podjętą na jego posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku – otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa tej Uczelni. Tytuł ten jest najwyższą godnością nadawaną przez Akademię Marynarki Wojennej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Daniel Duda cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem morskich środowisk akademickich oraz organizacji społecznych. Jest człowiekiem morza i nauki, który swoim autorytetem, zaangażowaniem oraz pracą twórczą wniósł wybitny wkład w rozwój morskiego szkolnictwa oraz kształcenia polskich kadr morskich, niestrudzonym działaczem i inicjatorem społecznych oraz patriotycznych przedsięwzięć. Za swoje dokonania otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień i odznaczeń państwowych. W historii Akademii Marynarki Wojennej został ósmą osoba, która dostąpiła zaszczytnej godności doktora honoris causa. Uroczystość nadania tego honorowego tytułu odbyła się 19 marca 2015 roku w audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej. 

Czytaj więcej...

Zapiski Puckie 14 278x400Jak co roku Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy wydało Zapiski Puckie. Tegoroczny numer rocznika zawiera dziewięć rozpraw i cztery materiały źródłowe o szerokiej temetyce historycznej oraz morskiej Pucka i regionu. Jak możemy przeczytać we wstępie autorstwa ks. Jana Perszona "Rocznik ten, wydawany dzięki prawdziwym zapaleńcom, miłośnikom Ziemi Puckiej i "morskiej" Polski, odkrywa przed Czytelnikiem historię dawną i współczesną, a jednocześnie utrwala sprawy i wydarzenia bieżące. Jego niezaprzeczalną zaletą jest bowiem "lokalność" i "tutejszość", czyli koncentracja na tym co najbliższe, swojskie i "nasze"." Polskie Towarzystwo Nautologiczne publikuje meteriały w Zapiskach Puckich nieprzerwanie od powstania serii, zatem i w numerze XIV niezabrakło rozpraw członków PTN. Serdecznie polecamy lekturę.

 

 

Czytaj więcej...

2015 02 16 rkstm fala 01d 640x42716 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni. Poprowadził je prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski. Jednym z ważniejszych ustaleń było zaplanowanie odsłonięcia na niedzielę 24 czerwca 2018 roku, dzień kojarzony ze Świętem Marynarki Wojennej oraz obchodami Dni Morza.

 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym, 19 lutego br, Polska Służba Hydrograficzna świętowała 95 rocznicę. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta, następnie zebrani goście obejrzeli wystawę poświęconą 95 letniej historii Biura Hydrograficznego MW. Kolejnym punktem uroczystości była konferencja w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W oficjalnej części przywitano licznie zgromadzonych gości oraz wręczono odznaczenia. Wręczono złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju. Następnie Szef Biura Hydrograficznego kmdr Kowalski Medalem Pamiątkowym BHMW, wybitym specjalnie na tę okazję, wyróżnił podsekretarz stanu w MIiR prof. UG, dr hab. Dorotę Pyć, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lecha Majewskiego, Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka oraz jednostki wojskowe i instytucje, w tym Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Następnie kadm. Marian Ambroziak na ręce szefa BHMW złożył list od Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Lecha Majewskiego. Prof. Daniel Duda w imieniu PTN złożył BHMW życzenia dalszych sukcesów, owocnej działalności na rzecz gospodarki morskiej oraz daleszego włączania się w nurt działalności międzynarodowej. Pogratulował również osiągnięć oraz wyraził nadzięję, że przedstawiciele rządu zrobią wszystko by BHMW miała środki i siły by realizować swe statutowe prace. Po przemówieniu Przewodniczący PTN uhonorował medalem 95. lecia Zaślubin Polski z Morzem Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka, Szefa BHMW kmdr Andrzeja Kowalskiego, pracowników BHMW: kmdr Dariusza Grabca, kmdr Andrzeja Doleckiego, kmdr Krzysztofa Kubickiego, kmdr Marka Najdera oraz prof. Andrzeja Felskiego i byłego Szefa BHMW kmdr rez. Henryka Nitnera.

Czytaj więcej...

10 lutego br. do Polskiego Towarzystwa Nautologicznego przyszła pokaźnych rozmiarów koperta z Kancelarii Prezydenta RP. W piśmie adresowanym do PTN od Zastępcy Szefa Gabinetu Prezydenta RP pani Sylwii Remiszewskiej można przeczytać:

"Szanowny Panie Profesorze,
     proszę przyjąć uprzejme podziękowania za przekazanie dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego oznaczonego numerem 1 zestawu medali okolicznościowych wydanych z okazji 95. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
     Na pamiątkę przesyłam Panu album Belweder poświęcony jednej z siedzib Głowy Państwa, kalendarz na 2015 oraz publikację Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentura wspólnoty i dialogu.

z poważaniem S. Remiszewska"

Poniżej fotografie wyżej zacytowanego pisma, albumu Belweder, jednej ze stron kalendarza oraz publikacji Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentura wspólnoty i dialogu.