user_mobilelogo

W dniu dzisiejszym, 19 lutego br, Polska Służba Hydrograficzna świętowała 95 rocznicę. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta, następnie zebrani goście obejrzeli wystawę poświęconą 95 letniej historii Biura Hydrograficznego MW. Kolejnym punktem uroczystości była konferencja w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W oficjalnej części przywitano licznie zgromadzonych gości oraz wręczono odznaczenia. Wręczono złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju. Następnie Szef Biura Hydrograficznego kmdr Kowalski Medalem Pamiątkowym BHMW, wybitym specjalnie na tę okazję, wyróżnił podsekretarz stanu w MIiR prof. UG, dr hab. Dorotę Pyć, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lecha Majewskiego, Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka oraz jednostki wojskowe i instytucje, w tym Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Następnie kadm. Marian Ambroziak na ręce szefa BHMW złożył list od Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Lecha Majewskiego. Prof. Daniel Duda w imieniu PTN złożył BHMW życzenia dalszych sukcesów, owocnej działalności na rzecz gospodarki morskiej oraz daleszego włączania się w nurt działalności międzynarodowej. Pogratulował również osiągnięć oraz wyraził nadzięję, że przedstawiciele rządu zrobią wszystko by BHMW miała środki i siły by realizować swe statutowe prace. Po przemówieniu Przewodniczący PTN uhonorował medalem 95. lecia Zaślubin Polski z Morzem Inspektora MW kadm. Mariana Ambroziaka, Szefa BHMW kmdr Andrzeja Kowalskiego, pracowników BHMW: kmdr Dariusza Grabca, kmdr Andrzeja Doleckiego, kmdr Krzysztofa Kubickiego, kmdr Marka Najdera oraz prof. Andrzeja Felskiego i byłego Szefa BHMW kmdr rez. Henryka Nitnera.

Czytaj więcej...

10 lutego br. do Polskiego Towarzystwa Nautologicznego przyszła pokaźnych rozmiarów koperta z Kancelarii Prezydenta RP. W piśmie adresowanym do PTN od Zastępcy Szefa Gabinetu Prezydenta RP pani Sylwii Remiszewskiej można przeczytać:

"Szanowny Panie Profesorze,
     proszę przyjąć uprzejme podziękowania za przekazanie dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego oznaczonego numerem 1 zestawu medali okolicznościowych wydanych z okazji 95. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
     Na pamiątkę przesyłam Panu album Belweder poświęcony jednej z siedzib Głowy Państwa, kalendarz na 2015 oraz publikację Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentura wspólnoty i dialogu.

z poważaniem S. Remiszewska"

Poniżej fotografie wyżej zacytowanego pisma, albumu Belweder, jednej ze stron kalendarza oraz publikacji Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentura wspólnoty i dialogu.

 

 

3 4Uroczystości obchodów 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem rozpoczęły się 10 lutego w Pucku na rynku, a następnie przeniosły się do fary puckiej pw. Świętych Piotra i Pawła, gdzie odbyła się msza święta odprawiona pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki. Po mszy mieszkańcy miasta, samorządowcy, kombatanci, marynarze i żołnierze przemaszerowali do puckiego portu rybackiego. W obecności kompani honorowej MW i orkiestry reprezentacyjnej MW przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli najwyższe odznaczenie Ligi – „Pierścienie Hallera”. Na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego „Pierścieniem Hallera” wyróżniono także o. Edwarda Pracza za całokształt pracy na rzecz Ludzi Morza i szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej.

Czytaj więcej...

z zaulka wspominien okladka 432x64029 stycznia br. w szczecińskiej Akademii Morskiej wodowano książkę autorstwa prof. dr kpt. ż.w. Aleksandra Huberta Walczaka „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”, będącą zbiorem wspomnień autora – zasłużonego człowieka morza, uznawanego za współtwórcę szkolnictwa morskiego w Polsce. Na prośbę autora książkę opatrzył przedmową przewodniczący Komisji Historii i Żeglugi PTN prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Książka ukazała się w serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”. Jej inicjatorem i redaktorem naukowym jest prof. Jan Kazimierz Sawicki, który adjustował oraz udzielał sugestii autorowi „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”. Polecamy lekturę.

Czytaj więcej...

95lecie powrotu Polski nad Batyk na tytuow 484x640Piękny obyczaj, związany z Zaślubinami Polski z Morzem dnia 10 lutego 1920 roku, w ostatnich latach na stałe wszedł do naszych skąpych tradycji morskich. Spotkał się z pełną akceptacją społeczną i stał się cząstką kulturową ludzi nie tylko związanych z morzem, czy też gospodarką morską

95. lecie powrotu Polski nad Bałtyk” pod takim tytułem ukazała się książka autorstwa prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniela Dudy, z której pochodzi powyższy cytat. Publikację otwiera omówienie postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, które były podstawą rozpoczęcia rewindykacji terenów ziem wielkopolskich, pomorskich i śląskich a przede wszystkim 147 km wybrzeża, które dało Polsce dostęp do morza. Książka szczegółowo przybliża wydarzenia związane działalnością frontu pomorskiego dowodzonego przez generała Józef Hallera od przygotowań, aż po faktyczne odzyskanie wybrzeża. Lekturę wzbogacają liczne cytaty, zdjęcia i materiały źródłowe. Miejsce w publikacji znaleźli również „drugoplanowi bohaterowie”: Kuter „Gwiazda Morza”, którego szyper Jakub Myślisz zaprosił generała Józefa Hallera do Wielkiej Wsi gdzie można zobaczyć „prawdziwe morze” oraz ORP „Pomorzanin”, statek przekazany Polskiej Marynarce Wojennej decyzją Sejmu z okazji odzyskania dostępu do morza.

Czytaj więcej...