user_mobilelogo

3 4Uroczystości obchodów 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem rozpoczęły się 10 lutego w Pucku na rynku, a następnie przeniosły się do fary puckiej pw. Świętych Piotra i Pawła, gdzie odbyła się msza święta odprawiona pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki. Po mszy mieszkańcy miasta, samorządowcy, kombatanci, marynarze i żołnierze przemaszerowali do puckiego portu rybackiego. W obecności kompani honorowej MW i orkiestry reprezentacyjnej MW przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli najwyższe odznaczenie Ligi – „Pierścienie Hallera”. Na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego „Pierścieniem Hallera” wyróżniono także o. Edwarda Pracza za całokształt pracy na rzecz Ludzi Morza i szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej.

Czytaj więcej...

z zaulka wspominien okladka 432x64029 stycznia br. w szczecińskiej Akademii Morskiej wodowano książkę autorstwa prof. dr kpt. ż.w. Aleksandra Huberta Walczaka „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”, będącą zbiorem wspomnień autora – zasłużonego człowieka morza, uznawanego za współtwórcę szkolnictwa morskiego w Polsce. Na prośbę autora książkę opatrzył przedmową przewodniczący Komisji Historii i Żeglugi PTN prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Książka ukazała się w serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”. Jej inicjatorem i redaktorem naukowym jest prof. Jan Kazimierz Sawicki, który adjustował oraz udzielał sugestii autorowi „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”. Polecamy lekturę.

Czytaj więcej...

95lecie powrotu Polski nad Batyk na tytuow 484x640Piękny obyczaj, związany z Zaślubinami Polski z Morzem dnia 10 lutego 1920 roku, w ostatnich latach na stałe wszedł do naszych skąpych tradycji morskich. Spotkał się z pełną akceptacją społeczną i stał się cząstką kulturową ludzi nie tylko związanych z morzem, czy też gospodarką morską

95. lecie powrotu Polski nad Bałtyk” pod takim tytułem ukazała się książka autorstwa prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniela Dudy, z której pochodzi powyższy cytat. Publikację otwiera omówienie postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, które były podstawą rozpoczęcia rewindykacji terenów ziem wielkopolskich, pomorskich i śląskich a przede wszystkim 147 km wybrzeża, które dało Polsce dostęp do morza. Książka szczegółowo przybliża wydarzenia związane działalnością frontu pomorskiego dowodzonego przez generała Józef Hallera od przygotowań, aż po faktyczne odzyskanie wybrzeża. Lekturę wzbogacają liczne cytaty, zdjęcia i materiały źródłowe. Miejsce w publikacji znaleźli również „drugoplanowi bohaterowie”: Kuter „Gwiazda Morza”, którego szyper Jakub Myślisz zaprosił generała Józefa Hallera do Wielkiej Wsi gdzie można zobaczyć „prawdziwe morze” oraz ORP „Pomorzanin”, statek przekazany Polskiej Marynarce Wojennej decyzją Sejmu z okazji odzyskania dostępu do morza.

Czytaj więcej...

   Ustalenia traktatu wersalskiego pozwoliły wojsku polskiemu w październiku 1919 roku rozpocząć pokojowe odzyskiwanie Pomorza. 10 lutego 2015 roku minie 95 lat od historycznego zaślubienia Polski z morzem, którego dokonał Generał Haller wrzucając platynowy pierścień w fale morza w Pucku. Z okazji jubileuszu tego wydarzenia PTN przygotowało okolicznościowy medal, który upamiętnia wydarzenia sprzed 95 lat. Awers medalu zawiera grafikę przedstawiającą generała Hallera na koniu, wrzucającego pierścień w morze. W tle nad brzegiem, w szeregach stoi I-batalion morski, a za żołnierzami, na wyniosłym maszcie powiewa Polska flaga. Grafikę okala napis „95. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 1920-2015”. Na rewersie medalu - symbol Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Pierwszy egzemplarz monety z serdecznymi pozdrowieniami od PTN został przekazany wyróżnionemu Pierścieniem Hallera, Honorowemu Prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej, Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu.

medal 95 ZPzM 800x391

   Tegoroczne obchody jubileuszu Zaślubin Polski z Morzem poprzedzi Uroczysta Konferencja Zaślubinowa, która odbędzie się w sali obrad Ratusza Miejskiego w Pucku (Plac Wolności 1) 9 lutego 2015 roku (poniedziałek) w godzinach 15:00-17:00. Konferencję otworzy Przewodniczący PTN prof. zw. dr Daniel Duda, który dokona wręczenia pamiątkowych medali.

   Na Konferencji Zaślubinowej zostanie przedstawiona informacja o najnowszym XIV tomie „Zapisków Puckich”, w którym to wydawnictwie Polskie Towarzystwo Nautologiczne nieprzerwanie publikuje materiały od początku powstania serii (od 2001 r.).

Czytaj więcej...

22.01 Zmiana rektora AMW

22 stycznia br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Rektora-Komendanta. Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz po 42 latach służby i 8 latach kierowania uczelnią przeszedł w stan spoczynku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 23 stycznia br. stanowisko Rektora-Komendanta objął komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności wiceminister Obrony Narodowej Pani Beaty Oczkowicz.

Czytaj więcej...