user_mobilelogo

kolo naukoweSeminarium dla kół naukowych Uczelni Pomorza na temat "BAŁTYCKI PORT NOWYCH TECHNOLOGII - obszar kreowania innowacji w przemysłach morskich" odbędzie się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii dnia 24 marca 20014 r. (poniedziałek) o godzi. 10.00-12.00. Zachęcamy do uczestnictwa studentów, członków kół naukowych Uczelni Pomorza, pracowników naukowych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw BPNT.

Czytaj więcej...

EU Baltic Region
Program UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 (projekt poddany konsultacjom społecznym) to temat Seminarium Naukowego naukowców, przedsiębiorców i administracji pod nazwą „Zarządzanie i ekonomia w XXI wieku", które odbędzie się w dniu 2014-03-20 (czwartek), w godzinach 09:00-11:00 w Akademii Morskiej w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, AULA AMG im. T. Meissnera. (Gmach główny,  piętro). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Czytaj więcej...

Kryspin A pod stopamiW księgarniach ukazała się książka autorstwa kapitana żeglugi wielkiej Bohdana Piotra Kryspina "A pod stopami morze", wydana w serii wydawniczej "Księgi Floty Ojczystej" z numerem 56. Autor, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego i wieloletni pracownik PLO, który całe swe życie związał z morzem, dzieli się z czytelnikami wspomnieniami i przemyśleniami. Tom został opatrzony interesującym słowem wstępnym prof. Jana Kazimierza Sawickiego.
Polskie Towarzystwo Nautologiczne na grudniowym posiedzeniu zarządu podjęło uchwałę w sprawie dofinansowania przez PTN wydania tomu kapitańskich wspomnień kpt. ż.w. Bohdana P. Kryspina "A pod stopami morze" w kwocie 3000 zł.

Czytaj więcej...

Nautologie mMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 grudnia 2013 r. wydał komunikat "W sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach". Zeszyty naukowe "Nautologia" po raz kolejny znalazły się w wykazie z liczbą punktów 3 za publikację artykułu na naszych łamach.

Czytaj więcej...

Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej im. Profesora Józefa Urbańskiego przyznała za rok 2013 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Laureatem nagrody Naukowej im. Profesora Józefa Urbańskiego w roku 2013 została Pani mgr inż. Katarzyna Wolska za pracę dyplomową - magisterską pt. "Analiza metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach do transportu morskiego", promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Czytaj więcej...